ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ: Τι είναι, Συμμετέχουσες χώρες και Στόχοι

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Πολυάριθμες και ποικίλες επιστημονικές μελέτες επιβεβαίωσαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες του ΧΧ αιώνα την καταστροφή της στιβάδας του όζοντος. Αντιμέτωπη με αυτή τη σοβαρή περιβαλλοντική κατάσταση, η διεθνής κοινότητα προώθησε διαφορετικούς μηχανισμούς συνεργασίας και δράσης για τη λήψη μέτρων με απώτερο σκοπό την προστασία της στιβάδας του όζοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, γεννήθηκε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ένα από τα πιο σημαντικά και επιτυχημένα περιβαλλοντικά πρωτόκολλα που κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία και να ευαισθητοποιήσει τόσο τους πολιτικούς ηγέτες όσο και τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Χάρη στη δέσμευση καθεμιάς από τις χώρες που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η διατήρηση της στιβάδας του όζοντος παραμένει σταθερή σήμερα, αν και είναι σημαντικό να μην χαμηλώσουμε την επιφυλακή μας και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις σημαντικές αρχές του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ .

Συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο του Green Ecologist για να μάθετε περισσότερα για το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ: τι είναι, συμμετέχουσες χώρες και στόχοι.

Τι είναι το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ

ο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ Είναι μια διεθνής περιβαλλοντική συμφωνία της οποίας το βασικό θεμέλιο βασίζεται στην προστασία της στιβάδας του όζοντος. Η διαπραγμάτευση και η σύνταξη του ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου 1987 στην καναδική πόλη του Μόντρεαλ, ως αποτέλεσμα του προηγούμενου εορτασμού του Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος (υπογράφηκε από 28 χώρες, 22 Μαρτίου 1985).

Επικεντρώθηκε στην εξάλειψη των εκπομπών του ουσίες που καταστρέφουν το όζον (SACO) Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το οποίο δημιουργείται παγκοσμίως, προτείνει διαφορετικούς στόχους για την επίτευξη της μείωσης της παραγωγής και κατανάλωσης αυτών των ουσιών SACO, έως ότου επιτευχθεί η μερική ή ολική εξάλειψή τους.

Για να εμβαθύνετε στη συνάφεια αυτού του πρωτοκόλλου και στην περιβαλλοντική κατάσταση για την οποία δημιουργήθηκε, σας προτείνουμε να διαβάσετε αυτό το άλλο άρθρο του Green Ecologist σχετικά με το Γιατί το στρώμα του όζοντος είναι τόσο σημαντικό και αυτό για την καταστροφή του στρώματος του όζοντος: ορισμός , αιτίες και συνέπειες.

Στις επόμενες ενότητες αυτού του άρθρου θα μάθουμε για τις χώρες που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και θα εμβαθύνουμε στις περιβαλλοντικές, πολιτικές και κοινωνικές αρχές του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Χώρες που συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ

Περιβαλλοντικοί ηγέτες και στελέχη της 197 χώρες που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, συναντήθηκαν στην καναδική πόλη για να αναλύσουν και να προτείνουν διαφορετικά μέτρα που εγγυώνται την προστασία της στιβάδας του όζοντος, καθώς και η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, μια από τις κύριες αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη της Γης.

Στο σημαντικό αυτό πρωτόκολλο συμμετείχαν τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τα κράτη μέλη της Μικρονησίας, καθώς και οι χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Ο καθένας από αυτούς ένωσε τις προσπάθειες, τις πρωτοβουλίες και τις φιλοδοξίες τους, εστιάζοντας στην εκπλήρωση των διαφορετικών αρχών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ που περιγράφουμε λεπτομερώς στην επόμενη ενότητα.

Στόχοι του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ

ο κύριος στόχος του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, όπως έχουμε ήδη επισημάνει πριν, είναι το προστασία της στιβάδας του όζοντος. Για αυτό, προτάθηκαν μέτρα για τον βέλτιστο και αποτελεσματικό έλεγχο της συνολικής παραγωγής παγκοσμίως των διαφόρων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, παρεμβαίνουν δηλαδή αρνητικά στη συντήρηση και διατήρησή της.

Χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογικές πληροφορίες, τα μέτρα που θεσπίστηκαν στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ δομήθηκαν σύμφωνα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά διαφόρων ομάδων ουσίες που καταστρέφουν το όζον. Αυτές οι ομάδες χημικών ουσιών ταξινομήθηκαν και απαριθμήθηκαν στα παραρτήματα του κειμένου που συντάχθηκε από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Με αυτόν τον τρόπο, το έλεγχος της παραγωγής και κατανάλωσης σχεδόν 100 χημικών, για τη σταδιακή κατάργηση του οποίου, το πρωτόκολλο αυτό καθόρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η υλοποίηση των στόχων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ προχώρησε ικανοποιητικά τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα χρονοδιαγράμματα σταδιακής κατάργησης για χημικές ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος τηρήθηκαν στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, ορισμένες ακόμη και πριν από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, αν και άλλες δεν έχουν επιτύχει το αναμενόμενο ποσοστό συμμόρφωσης. Λόγω της συνεχούς προόδου που χαρακτήριζε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ήδη από το 2003, θεωρήθηκε από πολλούς εμπειρογνώμονες ως «η πιο επιτυχημένη διεθνής συμφωνία μέχρι σήμερα», και έτσι έγινε τόσο η Σύμβαση της Βιέννης όσο και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, οι πρώτες συνθήκες και πρωτόκολλα στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη της παγκόσμιας επικύρωσης.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2022, προστέθηκε το τελευταίο από τα μέτρα του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, το λεγόμενο Τροποποίηση Κιγκάλι, με στόχο τη μείωση τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης των λεγόμενων αέρια υδροφθοράνθρακα (HFC) και τα προϊόντα της, που παράγονται κυρίως σε κλιματιστικά και ψυγεία. Η εν λόγω τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, προτείνοντας συγκεκριμένα τη μείωση των εν λόγω αερίων HFC στο 80%, αποφεύγοντας έτσι την εκπομπή στην ατμόσφαιρα περίπου 70 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2, μεταξύ των ετών 2022 και 2050.

Για να σας δώσουμε μια ιδέα για το πώς μπορείτε να συνεισφέρετε μεμονωμένα στη διατήρηση αυτού του ζωτικού στρώματος στον πλανήτη μας, μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτήν την άλλη ανάρτηση σχετικά με το Πώς να φροντίζετε το στρώμα του όζοντος και να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ: τι είναι, συμμετέχουσες χώρες και στόχοιΣας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία των έργων, ενώσεων και ΜΚΟ.

Βιβλιογραφία
  • Σχέδιο EFE: Green (11/05/2018) Το στρώμα του όζοντος, στόχος του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. EFE Agency: Green- Environment, UN.
  • Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).
  • Παγκόσμια Ημέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος, 16 Σεπτεμβρίου. Ηνωμένα Έθνη.
  • Σύνταξη EFE: Πράσινα (15/10/2016) αέρια HFC, νέος στόχος του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. EFE Agency: Green- Climate Change.
  • Σύνταξη EFE: Πράσινο (16/08/2018) Ο Ισημερινός θα φιλοξενήσει την τριακοστή συνάντηση των Μερών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. EFE Agency: Green- Climate Change.
Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day