ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Τι είναι, Τύποι και Παραδείγματα

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει τις σημερινές κοινωνίες να αναγνωρίσουν τη σημασία της σύνδεσης μεταξύ οικολογίας και οικονομίας, καθώς και μεταξύ του φυσικού κεφαλαίου και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την πρόταση αποτελεσματικών λύσεων στην τρέχουσα οικολογική κρίση, η αποκατάσταση του οικοσυστήματος παίζει βασικό ρόλο. Βασισμένη στη διατήρηση και αποκατάσταση μη λειτουργικών οικοσυστημάτων, η οικολογική αποκατάσταση θεωρείται ως ένα εργαλείο μεγάλης αξίας στην τροχιά της παγκόσμιας κοινωνίας, προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον και σε αρμονία με τη φύση.

Εάν θέλετε να εμβαθύνετε στον εκπληκτικό κόσμο της αποκατάστασης του οικοσυστήματος και στα οφέλη του, συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο του Green Ecologist σχετικά με οικολογική αποκατάσταση, τι είναι, είδη και παραδείγματα.

Τι είναι η οικολογική αποκατάσταση και σε τι χρησιμεύει;

Σύμφωνα με Εταιρεία Οικολογικής Αποκατάστασης (SER), η οικολογική αποκατάσταση συνίσταται στην εφαρμογή διαδικασιών που επιτρέπουν ανακτήσει εκείνα τα οικοσυστήματα που έχουν υποβαθμιστεί, κατεστραμμένο ή/και κατεστραμμένο. Είναι μια πρακτική προσέγγιση που περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών και μεθοδολογιών που επιτρέπουν την ανάλυση και τη βελτίωση αυτών των οικοσυστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι εντός των βασικών στόχων της, η Οικολογική αποκατάσταση εξυπηρετεί σε:

 • Διατήρηση της σωστής λειτουργίας των οικοσυστημάτων, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης διαχείρισής τους.
 • Βελτίωση των φυσικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών πτυχών που σχετίζονται με την προστασία των οικοσυστημάτων.
 • Προώθηση θετικών και εξελικτικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και των τοπίων που κατοικούν.
 • Πρόληψη των επιπτώσεων δυσμενών κλιματικών παραγόντων όπως η διάβρωση και οι πλημμύρες, καθώς και η εγγύηση της σταθερότητας των εδαφών ως υποστρωμάτων και η συντήρηση των υδρολογικών συστημάτων.

Οικολογική αποκατάσταση: φάσεις

Στη συνέχεια θα δούμε βήμα προς βήμα ποιες είναι οι κύριες φάσεις που πραγματοποιούνται σε όλες διαδικασία οικολογικής αποκατάστασης:

 1. Προκαταρκτικές μελέτες περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το εδαφικό πλαίσιο της προς αποκατάσταση περιοχής, τις οδούς επικοινωνίας, τη χρήση και εκμετάλλευση της γης, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, καθώς και τα στοιχεία κληρονομιάς (πιθανά αρχαιολογικά τοποθεσίες) και μια εξαντλητική ανάλυση του τοπίου, στην οποία καθορίζονται οι διαφορετικές ενότητες τοπίου που το αποτελούν. Όλα αυτά θα συγκεντρώνονταν σε αυτό που είναι κοινώς γνωστό ως Περιβαλλοντική Απογραφή.
 2. Ανάπτυξη αντικειμένων (γενική) και του οι στόχοι (συγκεκριμένα) του έργου αποκατάστασης.
 3. Ανάλυση των ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύουν για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αποκατάστασης στην προς αποκατάσταση περιοχή.
 4. Συνεκτίμηση των προηγούμενων, ουσιωδών και προϋποθέσεων που περιορίζουν τις πιθανές ενέργειες που περιλαμβάνονται στο έργο αποκατάστασης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη πιθανών Ζωνών Ειδικής Προστασίας Πτηνών (ΖΕΠ), καθώς και η παρουσία απειλούμενων ειδών, χωροκατακτητικών ειδών, φυσικών πάρκων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και διατήρησης.
 5. Επιλέξτε και αιτιολογήστε το καταλληλότερη εναλλακτική λύση για το έργο αποκατάστασης, αφού αναλύθηκαν άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις και οι αδυναμίες, οι απειλές, τα δυνατά σημεία και οι ευκαιρίες τους (πίνακας ανάλυσης SWOT).
 6. Προετοιμασία του χάρτη δράσης στην οποία εξηγείται λεπτομερώς καθένα από τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την αποκατάσταση των διαφορετικών τμημάτων που περιλαμβάνονται στην περιοχή δράσης. Ομοίως, περιγράφεται αναλυτικά το είδος της διαχείρισης, της αποκατάστασης, της αποξήλωσης της γης και άλλων πιθανών δραστηριοτήτων.
 7. Σχεδιασμός πλαισίων φυτειών και επιλογή φυτικών ειδών σκυρόδεμα για την αναδάσωση της περιοχής αποκατάστασης. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μεθοδολογιών φύτευσης και εφαρμογής φυσικών και τεχνητών φυτικών καλυμμάτων, καθώς και η δυνατότητα επιλογής διαδοχής φυτών και προσαρμοστικής διαχείρισης που επιτρέπει τη φυσική ανάπτυξη των ιθαγενών ειδών χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.
 8. Τέλος, α σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθησή τους.

Είδη οικολογικής αποκατάστασης - παραδείγματα

Σε αυτή την τελευταία ενότητα θα ορίσουμε το διαφορετικό είδη οικολογικής αποκατάστασης που υπάρχουν ανάλογα με το σκοπό τους, καθώς και μερικά παραδείγματα από τα πιο εκπληκτικά έργα αποκατάστασης που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες:

Τύποι οικολογικής αποκατάστασης

 • Αποκατάσταση: επιτρέπει τον καθαρισμό των οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί απόρριψη ρυπογόνων ουσιών. Για παράδειγμα, γίνεται μέσω φυτοαποκατάστασης, αλλά και με άλλες τεχνικές.
 • Απαίτηση: δίνεται στο οικοσύστημα μια νέα χρήση για μια συγκεκριμένη, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποδεκτή δραστηριότητα.
 • Αναδάσωση: τα δάση ή άλλη βλάστηση αποκαθίστανται μετά την εξάλειψή τους. Μάθετε περισσότερα για το τι είναι η αναδάσωση και τη σημασία της εδώ.
 • Διευκόλυνση: προωθείται η ανάπτυξη άλλων ειδών.

Παραδείγματα έργων οικολογικής αποκατάστασης

 • Αποκατάσταση μεταλλευτικών συγκροτημάτων για περιβαλλοντικούς και επιστημονικούς σκοπούς διάδοσης: Eden Project (Αγγλία), καθώς και δημιουργία πάρκου ψυχαγωγίας στη La Salina de Turda (Ρουμανία).
 • Αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί ζημιά από την απόρριψη τοξικών προϊόντων βιομηχανικής προέλευσης: Corredor Verde del Guadiamar (Ανδαλουσία, Ισπανία).
 • Αποκατάσταση γεφυρών, δρόμων και άλλων μονοπατιών: Κρεμαστό τούνελ λουλουδιών στην Ιαπωνία.
 • Αποκατάσταση υγροτόπων και δασών για να ευνοηθεί η τροπική γεωργία: Lacanhá Chansayab, Chiapas (Μεξικό).

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Οικολογική αποκατάσταση: τι είναι, τύποι και παραδείγματα, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία μας Άλλη οικολογία.

Βιβλιογραφία
 • Aronson, J. et al., (2007) Restoration of Natural Capital: χωρίς αποθεματικά δεν υπάρχουν αγαθά ή υπηρεσίες. Ισπανική Ένωση Επίγειας Οικολογίας (AEET), Επιστημονικό και Τεχνικό Περιοδικό Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Οικοσυστήματα. Τόμος 16 (3), σελ: 15-24.
 • LoSchiawo, A. et al., (2013) Διδάγματα που αντλήθηκαν από την Προσαρμοστική Διαχείριση της πρώτης δεκαετίας στο ολοκληρωμένο Everglades Restauration. Οικολογία και Κοινωνία (E&S), Τόμος 18 (4), σελίδα: 70.
Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day