ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: τι είναι και παραδείγματα - Περίληψη!

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Η δημιουργία επιχειρήσεων από το σπίτι και η χρήση όσων έχουμε (συνήθως υλικά αγαθά) έχει γίνει μόδα. Μάλιστα, οι τηλεοράσεις διαφημίζουν πολλαπλές πύλες πώλησης μεταχειρισμένων προϊόντων, ώστε μόνο με τη χρήση του διαδικτύου, χωρίς υποδομή, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να αποκομίζουν οφέλη δίνοντας νέο προορισμό στα υπάρχοντά τους, τα οποία είχαν εγκαταλείψει προσωρινά. Αυτός ο τρόπος εισαγωγής αγαθών στην αγορά πλαισιώνεται από τα μοντέλα συνεργατικής οικονομίας ή οικονομία του διαμοιρασμού. Σίγουρα αυτή η ιδέα είναι εντελώς νέα για εσάς, αλλά ίσως όχι τόσο τα ονόματα εταιρειών όπως η Uber, η Wallapop ή η Vinted.

Για να φέρουμε αυτό το οικονομικό μοντέλο πιο κοντά στους χρήστες και να ενημερώσουμε για τις ευνοϊκές και δυσμενείς καταστάσεις που περιστρέφονται γύρω από αυτό, ετοιμάσαμε ένα περίληψη της οικονομίας διαμοιρασμού ή οικονομία του διαμοιρασμού. Έτσι, εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί η οικονομία διαμοιρασμού, ποια είναι τα διαφορετικά στοιχεία της οικονομίας διαμοιρασμού και ποια είναι τα οφέλη της, συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο του Green Ecologist για τι είναι η οικονομία διαμοιρασμού και παραδείγματα, όπου μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα για την υπάρχουσα σύγκρουση και τα όρια που παρουσιάζει αυτό το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.

Τι είναι η οικονομία διαμοιρασμού και πώς λειτουργεί

Η οικονομία του διαμοιρασμού είναι α νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, με βάση την πρόσβαση στους πόρους και τα οφέλη τους μέσω της παροχής υπηρεσιών, αλλά χωρίς την ανάγκη να γίνουν κάτοχοί τους, κάτι που λειτουργεί ουσιαστικά μέσω της ανταλλαγή. Αλλά, πώς λειτουργεί η οικονομία του διαμοιρασμού ακριβώς?

Με γνώμονα τις μελέτες των Gansky (2010) και Botsman and Rogers (2010), η συνεργατικά μοντέλα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, χάρη στην τεχνολογική ανάπτυξη και τα δίκτυα επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο, που χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Μάλιστα στο βιβλίο του Gansky The Mesh: Why the Future of Business is Sharing, ο συγγραφέας προσδιορίζει τέσσερις διακριτικά χαρακτηριστικά στις επιχειρήσεις της οικονομίας διαμοιρασμού:

 • Πρώτον, προσφέρουν κάτι που μπορεί να μοιραστεί.
 • Για να γίνει αυτό, κάνουν χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
 • Αυτά τα αγαθά που προσφέρουν είναι κυρίως φυσικά.
 • Τέλος, βασίζουν τη στρατηγική μάρκετινγκ στη διαφήμιση από στόμα σε στόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να υλοποιηθεί αυτού του είδους η οικονομία, όπως επισημαίνουν στη δημοσίευσή τους οι Botsman και Rogers Αυτό που είναι δικό μου είναι δικό σας: η άνοδος της συνεργατικής κατανάλωσης είναι απαραίτητο:

 • Πιστέψτε ότι είναι δυνατή η σωστή διαχείριση των κοινών.
 • Εμπιστευτείτε τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος αυτών των οικονομικών πλατφορμών.
 • Η κρίσιμη μάζα.
 • Η προσωρινή αχρησία του πόρου που χρησιμοποιείται για την προσφορά μιας υπηρεσίας.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί η ετερογενής φύση αυτού του τύπου οικονομίας συνεργασίας -περιλαμβάνει πολυάριθμες δραστηριότητες και διαδικασίες παραγωγής που μπορεί να είναι ακόμη και ανταγωνιστικές- καθώς έχει εγείρει σημαντική διαμάχη γιατί σε ορισμένους τομείς μπορεί να είναι πολύ ευνοϊκό και να έχει αποτέλεσμα μία ευκαιρία για την αγορά εργασίας, ενώ σε άλλες είναι ένα ρίσκο.

Τύποι οικονομίας διαμοιρασμού

Ανάλογα με το σκοπό που έχουν οι χρήστες και οι εταιρείες, διακρίνονται 4 βασικές δραστηριότητες από το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία συνεργασίας:

 • Συνεργατική κατανάλωση.
 • Συνεργατική παραγωγή.
 • Συνεργατική μάθηση.
 • Συνεργατική χρηματοδότηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τις μορφές που παρουσιάζει συνεργατική κατανάλωση είναι δυνατόν να διακρίνουμε:

 • Συστήματα προϊόντων-υπηρεσιών: όπου οι χρήστες μπορούν να πληρώσουν για να χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν, χωρίς να γίνουν κάτοχοι (Airbnb, eBay ή Uber).
 • Τα συστήματα αναδιανομής: στην οποία τα αγαθά που δεν είναι πλέον χρήσιμα για κάποιους χρησιμοποιούνται από άλλους που τα χρειάζονται ή τα θέλουν, αυξάνοντας την ωφέλιμη ζωή τους (Wallapop ή Vinted).
 • Συνεργατικοί τρόποι ζωής: όπου μοιράζονται ή ανταλλάσσονται λιγότερα φυσικά ή υλικά αγαθά, όπως ο χρόνος ή ο χώρος (Blablacar).

Αναφερόμενος στη δεύτερη από τις δραστηριότητες, συλλογική παραγωγή αναφέρεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διανομή συνεργατικών προϊόντων και έργων.

Στην ίδια γραμμή, συνεργατική μάθηση Εξετάζει την ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση σε αναφορές, βιβλία, αναγνώσεις (για παράδειγμα: πλατφόρμες Mooc και Coursera) και, ως εκ τούτου, τη συλλογική διδασκαλία και τη συμβολή της γνώσης (όπως συμβαίνει με τη Wikipedia).

Τέλος, σε συνεργατική χρηματοδότηση ξεχωρίζουν, αφενός, το crowfounding ή η άμεση και μαζική χρηματοδότηση ενός έργου και, αφετέρου, η ομοτίμους (P2P) δανεισμός που συνδέει τους πιθανούς επενδυτές με αυτούς που χρειάζονται δάνειο. Περιλαμβάνονται επίσης εναλλακτικά νομίσματα και ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια (Wesura).

Παραδείγματα οικονομίας διαμοιρασμού

Όπως αναφέρεται στο άρθρο των Picazo και Martínez (2016), η βασικούς τομείς της συνεργατικής οικονομίας Από το 2005 έως το 2015 ήταν, με αυτή τη σειρά, από την υψηλότερη στη χαμηλότερη συμμετοχή: μεταφορές, διαμονή, χρηματοδότηση και ανταλλαγή υπηρεσιών και προϊόντων.

Εκτός από αυτά που φαίνονται στην προηγούμενη ενότητα, παρακάτω είναι περισσότερα παραδείγματα οικονομίας διαμοιρασμού:

 • Couchsurfing που ευνοεί την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων μέσω της δωρεάν διαμονής στον προορισμό.
 • συστήματα LETS (με τα αρχικά του στα αγγλικά, Τοπικά συστήματα συναλλαγών ανταλλαγής) ή ανταλλαγή.
 • Crowdsourcing Αποτελεί μια μορφή συλλογικής εργασίας στην οποία άτομα που δεν ανήκουν στην ίδια εταιρεία ή ίδρυμα εργάζονται συντονισμένα για το ίδιο έργο ή προϊόν (εταιρείες όπως η Lidl ή η Heineken ξεχωρίζουν).
 • Τράπεζες χρόνου που επιτρέπουν την ανταλλαγή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες. Στην κοινότητα της Βαλένθια (Ισπανία) είναι δυνατό να βρείτε, μεταξύ άλλων, την τράπεζα ώρας Xàbia και το δίκτυο ανταλλαγής SJM Valencia.
 • Διαμοιρασμός γης για την προώθηση της καλλιέργειας σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις.
 • Τοπικά ή κοινωνικά νομίσματα ανταλλάξιμα με πραγματικά χρήματα, όπως με το Hub Culture.
 • LendingClub για το δάνειο χρημάτων μεταξύ ιδιωτών.

Πλεονεκτήματα της οικονομίας διαμοιρασμού

Όπως σχολιάστηκε σε προηγούμενες ενότητες, η συνεργατική οικονομία δημιουργεί θετικές εξωτερικές επιδράσεις που ευνοούν την εφαρμογή και την επιτυχία της σε ορισμένους τομείς. Ανάμεσα σε οφέλη από την οικονομία του διαμοιρασμού πρέπει να σημειωθεί:

 • Διευκολύνει τις μορφές κατανάλωσης.
 • Επιτρέπει στα άτομα να αποκτήσουν πρόσθετο ή επιπλέον εισόδημα, αποφεύγοντας την παρουσία μεσάζοντες.
 • Ευνοεί την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων.
 • Εισάγει νέες υπηρεσίες στην αγορά, σε πιο προσιτή τιμή, ενισχύοντας τη θετική ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.
 • Συμβολή στην κυκλική οικονομία.
 • Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, επιτρέπει τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της κατανάλωσης στους χρήστες και της ρύπανσης.
 • Σε κοινωνικό επίπεδο ευνοεί τη δημιουργία κοινωνικών και κοινοτικών δεσμών. Επιπλέον, συμβάλλει επίσης στην ανακούφιση κοινωνικών προβλημάτων όπως ο υπερκαταναλωτισμός και η φτώχεια.
 • Σε επίπεδο διακυβέρνησης και διαχείρισης, επιτρέπει την ενσωμάτωση συμμετοχικών μοντέλων και μοντέλων χωρίς αποκλεισμούς.
 • Τέλος, είναι μια σημαντική πηγή γνώσης και γνώσης που συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη.

Μειονεκτήματα της οικονομίας διαμοιρασμού

Γνωρίζοντας τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα που αναφέρθηκαν σε όλο το άρθρο, είναι πιθανό να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν σημειωθεί και που, χωρίς αμφιβολία, σηματοδοτούν τα μειονεκτήματα αυτού του τύπου οικονομικού μοντέλου. Μια πρόσφατη περίπτωση θα μπορούσε να είναι η σύγκρουση μεταξύ Uber και Taxis. Σε αυτή τη βάση, το σημαντικά μειονεκτήματα της οικονομίας του διαμοιρασμού είναι:

 • Ο αθέμιτος ανταγωνισμός που προκαλεί η εμφάνιση αυτών των τύπων συνεργατικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές.
 • Λείπει ρύθμιση, επομένως τα δικαιώματα των καταναλωτών εγκαταλείπονται. Αυτό, επιπλέον, ευνοεί την ταχεία επέκταση αυτού του είδους των επιχειρήσεων.
 • Αυτή η ίδια έλλειψη ρύθμισης θέτει σε κίνδυνο τις εργασιακές σχέσεις των επιχειρήσεων με τους εργαζόμενους, οι οποίοι στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις εργάζονται επί ώρες και υπό την προϋπόθεση της αυτοαπασχολούμενης. Εδώ η διαμάχη της υπόθεσης των αναβάτες ή ντελίβερι που ταξιδεύουν με ποδήλατο.
 • Ευνοεί την εμφάνιση μονοπωλίων σε ορισμένους τομείς, σε αντίθεση με ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του, που είναι η συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας.
 • Η δυσκολία των υπαρχόντων συνεταιρισμών να υιοθετήσουν αυτού του είδους το οικονομικό μοντέλο.
 • Το φάσμα των συνεργατικών πλατφορμών που μπορούν να υπάρχουν στο Διαδίκτυο είναι τόσο ευρύ που οι χρήστες δεν μπορούν να τις γνωρίζουν όλες, γεγονός που αφήνει αυτές που έχουν αποκτήσει λιγότερη φήμη ή διάδοση σε μειονεκτική θέση.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Διαμοιρασμός οικονομίας: τι είναι και παραδείγματα, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Κοινωνία και πολιτισμός μας.

Βιβλιογραφία
 • Millán Diaz-Foncea, Carmen Marcuello Servós, Ερευνητική Ομάδα GESES, Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα. Manuel Monreal Garrido, IUDESCOP - Πανεπιστήμιο της Βαλένθια. (2016). Κοινωνική Οικονομία και Συνεργατική Οικονομία: Δαντέλα και Δυνατότητες: https://zaguan.unizar.es/record/69619/files/texto_completo.pdf
 • Alfonso Sánchez, R. CIRIEC-Ισπανία, Περιοδικό Δημόσιας, Κοινωνικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας, όχι. 88, Δεκέμβριος 2016, σσ. 230-258. International Centre de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative, Βαλένθια Ισπανία. Διαμοιρασμένη οικονομία: μια νέα αγορά για την κοινωνική οικονομία: https://www.redalyc.org/pdf/174/17449696008.pdf
 • Mª Teresa Méndez Picazo, Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Mª Soledad Castaño Martínez, Πανεπιστήμιο της Καστίλλης-Λα Μάντσα. (2016). Κλειδιά για τη Συνεργατική Οικονομία και Δημόσιες Πολιτικές.
 • Economists Without Borders, nº12 D. (2014, Ιανουάριος). Συνεργατική Οικονομία: http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-12-Econom%C3%ADa-en-colaboraci%C3%B3n.pdf
Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day