Ποια είναι η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Αυτή τη στιγμή είναι πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και, σίγουρα, θα προχωρήσουμε παραπέρα αν δεν το διορθώσουμε. Για το λόγο αυτό, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι πολύ σημαντική, αλλά πώς μπορεί να επιτευχθεί; Ένας τρόπος παρέμβασης είναι μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που δεν είναι ασήμαντο, όπως μπορεί να φαίνεται. Δεν ξέρετε τι είναι; Μην ανησυχείτε, από την Ecologist Verde σας ενημερώνουμε και σας ενημερώνουμε για το τι είναι και ποια είναι η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Να λάβει υπόψη!

Τι είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εκπαιδεύει την κοινωνία να συνειδητοποιήσει την παγκόσμια πραγματικότητα του πλανήτη, για τη σχέση του ανθρώπου μεταξύ τους και με τη φύση και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη σχέση και τις συνέπειές της, καθώς και τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά.

Εκτός από τη διδασκαλία και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική εκπαίδευση επιδιώκει να δημιουργήσει αξίες στους πολίτες και συμπεριφορές που προάγουν την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και τη λύση στα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζονται, κυρίως στις πόλεις.

Οι λειτουργίες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η κύρια λειτουργία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να διασφαλίζει ότι η κοινωνία έχει επίγνωση της πολυπλοκότητας της φύσης και του περιβάλλοντος, καθώς και να κάνουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις, αξίες και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναλαμβάνουν ενεργά δράση για την πρόληψη και επίλυση των τρεχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και την υπεύθυνη και ποιοτική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Ένα βασικό σημείο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι ότι εκθέτει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ το φυσικό περιβάλλον και τα κοινωνικά συστήματα. Είναι κάτι περισσότερο από μια εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η βάση για τις μελλοντικές γενιές να δημιουργήσουν έναν τρόπο ζωής πιο ευαίσθητο στο περιβάλλον, στον οποίο τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να συμμετέχουν για να βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

Στόχοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

ο κύριοι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στον Χάρτη του Βελιγραδίου του Διεθνούς Σεμιναρίου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Βελιγράδι, 1975, το οποίο απευθύνεται σε όλο το ευρύ κοινό.

Γενικότερα, βασικός στόχος είναι ο πληθυσμός του κόσμου, μέσω της εκπαίδευσης, να γνωρίζει και να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και τα προβλήματά του. Αυτό προορίζεται για τον πληθυσμό να έχει επαρκείς γνώσεις και εργαλεία, καθώς και κίνητρα και δέσμευση να εργαστεί τόσο ατομικά όσο και από κοινού στο δύσκολο έργο του να βρουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα τόσο για το παρόν όσο και για την πρόληψη του μέλλοντος.

Με όλα αυτά, σύμφωνα με τη Χάρτα του Βελιγραδίου, οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι οι εξής:

  • Δημιουργήστε ευαισθητοποίηση κάνοντας τους ανθρώπους ευαίσθητους στο περιβάλλον και τα προβλήματά του.
  • Δημιουργία γνώσης στους ανθρώπους για τη βασική κατανόηση του περιβάλλοντος στο σύνολό του, των προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό και της επίδρασης που έχει σε αυτό η ανθρωπότητα, που σημαίνει υιοθέτηση μιας κριτικής άποψης.
  • Δημιουργία στάσεων στην κοινωνία μέσω κοινωνικών αξιών, καθώς και δημιουργία ενδιαφέροντος για το φυσικό περιβάλλον που οδηγεί στη συμμετοχή στην προστασία και βελτίωσή του.
  • Δημιουργήστε δεξιότητες στους ανθρώπους που τους καθιστούν ικανούς να λύνουν περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζονται.
  • Παροχή της απαραίτητης ικανότητας αξιολόγησης ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των μέτρων και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που πρέπει να καθιερωθεί σύμφωνα με οικολογικούς, πολιτικούς, αισθητικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.
  • Προώθηση της συμμετοχής των ανθρώπων και των κοινωνικών ομάδων στην ανάπτυξη της δικής τους αίσθησης ευθύνης, καθώς και στη συνειδητοποίηση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους είναι επαρκή.

Η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι προφανές. Η ανάπτυξη και η τεχνολογική ανάπτυξη που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποφέρει μεγάλα οφέλη σε βάρος του περιβάλλοντος μας, το οποίο υποβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο. Είναι απαραίτητο όλη η ανθρωπότητα να γνωρίζει την περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε ατομικό και προσωπικό επίπεδο, υιοθετώντας συνήθειες που σέβονται το περιβάλλον. Μπορεί να σας ενδιαφέρει αυτό το άλλο άρθρο του Green Ecologist στο οποίο απαντάμε στην κοινή ερώτηση σχετικά με το "Πώς μπορώ να βοηθήσω το περιβάλλον;", εστιάζοντας σε αυτό από ατομική σκοπιά.

Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί να αρχίσει να διορθώνεται μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Γνωρίζοντας τις αιτίες που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον μπορούμε να επέμβουμε είτε για να τις αποφύγουμε είτε για να τις ελαχιστοποιήσουμε ώστε στο μέλλον να μειωθεί ο αντίκτυπος που προκαλούν και έτσι διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές γενιές απολαμβάνουν ένα υγιές περιβάλλον και επαρκές ότι είναι σε θέση να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες μέσω των πόρων του, χωρίς όμως αυτές να υποστούν υπερεκμετάλλευση ή να δημιουργήσουν επιπτώσεις στη φύση από την οποία εξήχθησαν.

Ίσως μόλις γνωρίσετε πραγματικά τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα σας ενδιαφέρει επίσης να μάθετε Πώς να φροντίζετε το περιβάλλον, μέσα από αυτό το άλλο άρθρο του Green Ecologist.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Ποια είναι η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσηςΣας συνιστούμε να εισαγάγετε την κατηγορία Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day