Ηφαιστειολογία: τι είναι και στόχοι - Περίληψη

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Στον πλανήτη Γη υπάρχουν χιλιάδες ηφαίστεια. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο αυτά που είναι ενεργά, ο αριθμός είναι περίπου 1.400 ηφαίστεια, αλλά πολλά από αυτά δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι επειδή βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Ωστόσο, η Γη δεν είναι ο μόνος πλανήτης στο Ηλιακό Σύστημα που παρουσιάζει ηφαιστειακή δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, η Αφροδίτη έχει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της παρουσίας χιλιάδων ηφαιστείων στην επιφάνειά της και ο Άρης έχει την υψηλότερη ηφαιστειακή κορυφή σε ολόκληρο το Ηλιακό Σύστημα. Επιπλέον, οι δορυφόροι διαθέτουν επίσης ηφαίστεια, όπως στην περίπτωση του δορυφόρου του Δία που ονομάζεται Ευρώπη.

Είναι τέτοια η ανάγκη να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα ηφαίστεια, που υπάρχει μια επιστήμη που είναι υπεύθυνη για τη μελέτη τους: η ηφαιστειολογία. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι είναι αυτή η επιστήμη, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το άρθρο του Green Ecologist στο οποίο θα αναπτύξουμε τα πάντα τι είναι η ηφαιστειολογία και οι στόχοι της.

Τι είναι η ηφαιστειολογία

Ηφαιστειολογία είναι μια επιστήμη που ορίζεται ως το κλάδος της Γεωλογίας που μελετά τον ηφαιστειακό στο σύνολό της, δηλαδή την προέλευση, τη δομή και τη σύνθεση των ηφαιστείων, την ιστορία των εκρήξεών τους και τα φαινόμενα που σχετίζονται με τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Η ηφαιστειολογία περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη των γιοφύριων, των φουμαρολάδων και ό,τι εκπέμπεται από το εσωτερικό της Γης.

Αν και η ηφαιστειολογία έχει τις δικές της βάσεις και θεμέλια, σχετίζεται με άλλες επιστήμες όπως η σεισμολογία, η πετρολογία, η ορυκτολογία, η τεκτονική και άλλες, οι οποίες μαζί μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την ακεραιότητα του ηφαιστειακά γεγονότα.

Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι που μελετούν ηφαιστειολογία ονομάζονται ηφαιστειολόγοι. Ποια είναι λοιπόν η δουλειά του ηφαιστειολόγου; Ηφαιστειολόγοι Είναι επιστήμονες με εκτεταμένη ακαδημαϊκή κατάρτιση και, γενικά, το έργο τους βασίζεται στη διερεύνηση και τη λεπτομερή γνώση των ηφαιστείων και της δραστηριότητάς τους.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε επίσης για το Τι είναι η γεωλογία και οι κλάδοι της.

Ιστορία της ηφαιστειολογίας

Η ηφαιστειολογία έχει προκύψει πιθανώς, όπως και οι άλλες φυσικές επιστήμες, από την ανάγκη κατανοούν τα φυσικά φαινόμενα, στην προκειμένη περίπτωση οι ηφαιστειακές εκρήξεις που συνέβησαν κατά την ιστορία της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου, η ιστορία της ηφαιστειολογίας είναι μερικές χιλιάδες χρόνια, και ως περίληψη, μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα στάδια:

 • Αναμφισβήτητα, οι πρώτες ενδείξεις ηφαιστειολογίας ξεκίνησαν με τους πρώιμους πολιτισμούς, ιδιαίτερα τους αρχαίους ελληνικούς και ρωμαϊκούς πολιτισμούς, οι οποίοι συνέδεσαν τις ηφαιστειακές εκρήξεις με θεϊκά γεγονότα, εκδηλώσεις ανώτερων όντων, θρησκευτικές πεποιθήσεις και άλλα.
 • Στη συνέχεια προκύπτει ένα άλλο στάδιο που βασίζεται μάλλον στην παρατήρηση του φαινομένου και στη συσχέτιση μεταξύ αυτού που παρατηρείται και των πεποιθήσεων.
 • Αργότερα εμφανίζεται ένα στάδιο ηφαιστειολογίας που βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο, ένα στάδιο από το οποίο προέκυψαν πολλαπλές θεωρίες.
 • Τέλος, η σύγχρονη ή τρέχουσα ηφαιστειολογία χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές προόδους που επιτρέπουν την παρακολούθηση των ηφαιστείων, την ανάλυση της σύνθεσης των αερίων που εκπέμπουν, μεταξύ άλλων τεχνολογιών.

Στόχοι ηφαιστειολογίας

Ο γενικός στόχος της ηφαιστειολογίας είναι, όπως αναφέραμε προηγουμένως, κατανοήσουν ολόκληρο το ηφαιστειακό φαινόμενο, από το πώς προήλθε το ηφαίστειο και ποια είναι η σύστασή του έως τι είδους εκρήξεις παρουσιάζει και τι φαινόμενα φέρνει μαζί του, μεταξύ άλλων. Ομοίως, υπάρχουν ορισμένοι συγκεκριμένοι στόχοι της ηφαιστειολογίας που θα αναπτύξουμε παρακάτω:

 • Προβλέψτε πιθανές μελλοντικές εκρήξεις για να εκκενώσετε έγκαιρα την περιοχή εάν χρειαστεί και να μελετήσετε καλύτερα το φαινόμενο.
 • Πραγματοποιήστε απογραφές ηφαιστείων και των τύπων εκρήξεων τους.
 • Πραγματοποιήστε μια διάγνωση για τα τρωτά σημεία εκείνων των πληθυσμών που ζουν κοντά σε ένα ηφαίστειο.
 • Αξιολογήστε τη σύνθεση του μάγματος και της λάβας και όλα εκείνα τα ηφαιστειακά προϊόντα που αποβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης, δηλαδή αυτό που είναι γνωστό ως πυροκλαστική ροή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το ενδιαφέρον θέμα, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτά τα άλλα άρθρα που σχετίζονται με την ηφαιστειολογία:

 • Πώς σχηματίζονται τα ηφαίστεια.
 • Τύποι ηφαιστείων.
 • Τμήματα ενός ηφαιστείου.

Όργανα ηφαιστειολογίας

Ευτυχώς, με την τεχνολογική ανάπτυξη, έχουν προκύψει μια σειρά οργάνων που μας επιτρέπουν να ανιχνεύουμε τις στιγμές πριν από μια έκρηξη, να μελετάμε τα ηφαίστεια με μεγαλύτερη ακρίβεια και τελικά να συνεισφέρουμε ποιοτική γνώση στην ηφαιστειολογία.

Υπάρχουν ορισμένα όργανα που επιτρέπουν την πρόβλεψη της αρχής και του τέλους μιας ηφαιστειακής έκρηξης, όπως π.χ κλίσιόμετρο και υψόμετρο. Και τα δύο έχουν συμπληρωματικό ρόλο και τοποθετούνται στις πλαγιές του ηφαιστείου. Όταν το μάγμα φτάσει στον μαγματικό θάλαμο του ηφαιστείου προκαλεί συμπίεση που συνοδεύεται από διαστολή των πετρωμάτων. Ως αποτέλεσμα, το ηφαίστειο διογκώνεται λόγω της πίεσης του μαγματικού θαλάμου και η κλίση των πρανών αυξάνεται. Μόλις τα όργανα εντοπίσουν αυτή την αύξηση της κλίσης, η έκρηξη αναμένεται να ξεκινήσει βραχυπρόθεσμα. Αντίθετα, οι ενδείξεις ότι η έκρηξη πρόκειται να τελειώσει σχετίζονται με μείωση της κλίσης της κλίσης του ηφαιστείου.

Από την πλευρά του, σεισμογράφοι Είναι επίσης χρήσιμα όργανα που επιτρέπουν την πρόβλεψη της έναρξης της έκρηξης, καθώς ανιχνεύουν τους μικροσεισμούς που παράγονται από τη βίαιη άφιξη του μάγματος στον θάλαμο του μάγματος.

Άλλα χρήσιμα όργανα για την ηφαιστειολογία είναι δορυφόρους, που επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση των ηφαιστείων. Επίσης, μπορούμε να αναφέρουμε τα πυρόμετρα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των αερίων και της λάβας και, τέλος, το συμβολόμετρο με το οποίο μετράται η διάσταση του κρατήρα, μεταξύ πολλών άλλων οργάνων.

Αφού μάθετε όλα αυτά για το τι είναι η ηφαιστειολογία, τους στόχους της, την ιστορία της και τα όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτήν την επιστήμη, μπορείτε να συνεχίσετε να μαθαίνετε περισσότερα διαβάζοντας τα άρθρα μας και παρακολουθώντας τα βίντεό μας, όπως το παρακάτω.

 • Ροές λάβας: τι είναι και τι τύποι.
 • Lahar: τι είναι και πώς σχηματίζεται.
 • Τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια στον κόσμο.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Ηφαιστειολογία: τι είναι και στόχοιΣας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Περιέργεια της φύσης.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day