Ανακύκλωση οχημάτων: πώς είναι η διαδικασία που ξεκινά από τη διάλυση;

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Είναι δυνατή η ανακύκλωση ενός οχήματος; Μεταξύ των καλών περιβαλλοντικών πρακτικών στη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, εξετάζεται η δυνατότητα να δώσετε νέα ζωή στο όχημά σας, στοιχηματίζοντας στην επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων που μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή και στην ανακύκλωση του τα υπόλοιπα υλικά. Αυτή η διαδικασία έχει υποστεί μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και, χάρη στους νέους κανονισμούς, είναι δυνατή η ανακύκλωση ενός αυτοκινήτου. Στην Ecologista Verde, με τη συνεργασία του Ομίλου RO-DES, που ενσωματώνει τμήματα εξειδικευμένα σε διάφορες υπηρεσίες για το αυτοκίνητο, σας λέμε τις λεπτομέρειες για Πώς είναι η διαδικασία ανακύκλωσης των οχημάτων που ξεκινά με το σκραπ.

Πώς είναι η διαδικασία που ξεκινά στο σκραπ για την ανακύκλωση των οχημάτων

Πιθανώς, αν σκεφτείτε ένα σκουπιδότοπο, φαντάζεστε μια εγκατάσταση με μεγάλες συσσωρεύσεις πολύ ακατάστατων και σπασμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, κάτι παρόμοιο με μια χωματερή που απλώς συσσωρεύει σκουπίδια. Ωστόσο, η λειτουργία των διαλυτηρίων έχει εξελιχθεί ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του περιβαλλοντική διαχείριση και φροντίδα και οι εγκαταστάσεις τώρα, περισσότερο από ποτέ, καθιστούν δυνατή την ανακύκλωση ενός οχήματος. ο διαδικασία που ξεκινά με τη διάλυση για την ανακύκλωση των οχημάτων είναι το εξής:

  1. Όταν ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος αποφασίσει ότι έχει έρθει η ώρα να το ακυρώσει οριστικά στο Traffic, θα πρέπει να το καταθέσει σε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Θεραπείας (CAT), κοινώς γνωστό ως διάλυση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στην αλυσίδα ανακύκλωσης οχημάτων και, μέσω αυτών, είναι δυνατή η ανάκτηση, η επαναχρησιμοποίηση και, ως εκ τούτου, η ανακύκλωση αυτών.
  2. Όταν τα οχήματα εκτός χρήσης φτάνουν στο σκυτήριο, το απολύμανση οχημάτων.
  3. ο εξαρτήματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μέσω της αποσυναρμολόγησης, αποθήκευσης και εμπορίας τους. Πολλά από αυτά τα εξαρτήματα ελέγχονται διεξοδικά και δοκιμάζονται για να πωληθούν αργότερα ως ανταλλακτικά σκραπ, με την αντίστοιχη εγγύηση.
  4. Από την άλλη, σε αυτό το εργοστάσιο τα εξαρτήματα κατηγοριοποιούνται ώστε να ανακυκλώνονται ανάλογα με την προέλευσή τους, ώστε αργότερα, όταν πάνε στις εγκαταστάσεις τεμαχισμού, να χωριστούν τα οχήματα. Με αυτόν τον τρόπο, από τη διάλυση ξεκινά η διαδικασία ανακύκλωσης των οχημάτων μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο καλών περιβαλλοντικών πρακτικών στη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, αφού τα αυτοκίνητα αυτά θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής για τη σωστή διαχείριση της επεξεργασίας τους.

Εγκαταστάσεις που εμπλέκονται στην ανακύκλωση οχημάτων

Εκτός από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επεξεργασίας Οχημάτων, δύο βασικές εγκαταστάσεις αποτελούν επίσης μέρος της αλυσίδας: εγκαταστάσεις κατακερματισμού και μετά τον κατακερματισμό.

Εγκαταστάσεις τεμαχισμού

Εδώ παραλαμβάνονται τα οχήματα που έχουν προηγουμένως περάσει από τη διαδικασία απορρύπανσης και τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης που πραγματοποιεί η CAT. Στις εγκαταστάσεις αυτές γίνεται επιλογή και διαχωρίζονται τα εξαρτήματα που αποτελούν τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ταξινομώντας τα σε σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα προέλευση και ξεκινά η διαδικασία ανάκτησης των ίδιων.

Εγκαταστάσεις μετά τον κατακερματισμό

Οι εγκαταστάσεις μετά τον τεμαχισμό είναι το τελευταίο σημείο στην αλυσίδα ανακύκλωσης. Τα κλάσματα που παράγονται προηγουμένως στις εγκαταστάσεις τεμαχισμού φτάνουν εδώ ώστε τα απόβλητα να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ανακύκλωση ή με ανάκτηση ενέργειας, ανάλογα πάντα με τα χαρακτηριστικά τους.

Γιατί είναι σημαντική η ανακύκλωση οχημάτων;

Γνωρίζατε ότι έως και το 95% των στοιχείων που συνθέτουν ένα όχημα μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν; Η ανακύκλωση οχημάτων είναι μια πραγματικότητα και είναι μια τέλεια μέθοδος για τα υλικά που μπορεί να έχουν ακόμα ωφέλιμη ζωή να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, αποφυγή της άσκοπης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτή τη διαδικασία και να τονιστεί η σημασία της ανακύκλωσης σε οποιαδήποτε από τις εκδόσεις της, από μικρά προϊόντα έως προϊόντα τόσο μεγάλα όσο αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα. Με την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης εξαρτημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά και τον εντοπισμό εκείνων των υλικών που δεν μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες ζωές, η ανακύκλωση των οχημάτων γεννήθηκε μέσω τριών θεμελιωδών φορέων: Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Επεξεργασίας Οχημάτων ή ναυπηγεία σκραπ και εγκαταστάσεις κατακερματισμού και μετά τον κατακερματισμό .

Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση οχημάτων; Εκτός από τη συμβολή στη βιωσιμότητα και τη φροντίδα για το περιβάλλον, χάρη στη διαδικασία απορρύπανσης και την ανακύκλωση των συστατικών του, πρέπει να τονίσουμε ότι αποφεύγει τη δημιουργία περισσότερων σκουπιδιών, ενθαρρύνεται η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση και περιορίζεται η αδιάκριτη χρήση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, αποφεύγεται η μαζική εγκατάλειψη αυτοκινήτων χωρίς ωφέλιμη ζωή στους δημόσιους δρόμους, μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων ότι μπορούν να απορρίψουν, τα σκουπίδια που μπορούν να συσσωρεύσουν μετά την εγκατάλειψη ή τη θέση στάθμευσης που μπορούν να καταλάβουν και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στο να φαίνονται πολύ πιο φροντισμένες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Ανακύκλωση οχημάτων: πώς είναι η διαδικασία που ξεκινά από τη διάλυση;, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day