Οικολογική κοινότητα: ορισμός και χαρακτηριστικά

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Ένας από τους όρους που καθορίζουν και επεξηγούν καλύτερα τη σημασία της διατήρησης του περιβάλλοντος και τον αντίκτυπο που έχει αυτή η προστασία σε όλα τα είδη είναι η «οικολογική κοινότητα». Ωστόσο, αν και όλοι μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για το τι σημαίνει αυτός ο όρος, είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε στην κατανόηση του για να γνωρίζουμε πώς να τον αναγνωρίζουμε σωστά και να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες που τον περιβάλλουν. Αν θέλετε να μάθετε λίγα περισσότερα για τι είναι μια οικολογική κοινότητα, ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά της, συνέχισε να διαβάζεις Green Ecologist και θα σου πούμε.

Τι είναι μια οικολογική κοινότητα και τα χαρακτηριστικά της

Όταν μιλάμε για οικολογική κοινότητα, ή βιοκένωση, βιοτική κοινότητα ή βιολογική κοινότητα, αναφερόμαστε στο σύνολο των έμβιων όντων που κατοικούν στον ίδιο τόπο. Ο τόπος αυτός ονομάζεται βιότοπος (κυριολεκτικά, τόπος ζωής) και αποτελεί τον χώρο και το πιο πρωταρχικό στήριγμα της οικολογικής κοινότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, όταν μιλάμε για μια οικολογική κοινότητα, μιλάμε για κάτι που έχει τον ορισμό του α ομάδα έμβιων όντων πολλών ειδών και βιολογικών τύπων (μικροοργανισμοί, φυτά και ζώα) που ζουν με σχετικό τρόπο στον ίδιο χώρο. Είναι μια δομή που πρέπει να κατανοηθεί ως σύνολο, και όχι ως απλό άθροισμα μεμονωμένων όντων, αφού βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το όραμα του συνόλου, ή ολιστική άποψη, όπου η οικολογική κοινότητα βρίσκει την υψηλότερη αξία της.

Πόσο σημαντική είναι μια οικολογική κοινότητα

Παραδοσιακά, έχουμε συνηθίσει να μελετάμε και να κατανοούμε τα άτομα ως ένα κλειστό σύνολο και απόλυτα καθορισμένο από τα ίδια. Αλλά, όταν μιλάμε για οικολογική κοινότητα, η πτυχή που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή δεν είναι το άτομο ως ζωντανό ον, αλλά ακριβώς το σχέσεις που δημιουργούνται από το άτομο με τα άλλα άτομα του βιοτόπου του ή του τόπου στον οποίο κατοικεί. Στην πραγματικότητα, η αξία που προκύπτει από την κατανόηση του τι είναι μια οικολογική κοινότητα καθορίζεται από την κατανόηση αυτού άτομα από την ίδια κοινότητα επιβιώνουν ως σύνολο, αφού δημιουργούν διαφορετικές σχέσεις μεταξύ τους και αυτό, μαζί, επιτρέπει στη ζωή να επιβιώσει και να ευημερήσει στον βιότοπο στον οποίο βρίσκεται.

Η οικολογική κοινότητα αναδεικνύει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαφορετικών ειδών έμβιων όντων που συνυπάρχουν στον ίδιο βιότοπο. Αυτές οι σχέσεις δημιουργούνται σε όλους τους τομείς, από την τροφική αλυσίδα (την τροφική αλυσίδα), έως πολύ πιο λεπτές πτυχές, όπως οι συμβιωτικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ ορισμένων βακτηρίων και ορισμένων ζώων, μεταξύ φυτών που χρησιμεύουν ως καταφύγιο για ορισμένα ζώα, ή τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα σαρκοφάγα αποφεύγουν τον υπερπληθυσμό φυτοφάγων ειδών που θα επηρεάσει τη ζωή των φυτών.

Όπως μπορείτε να δείτε, η λέξη που περιγράφει καλύτερα και επεξηγεί τη μεγάλη αξία των οικολογικών κοινοτήτων είναι η «ισορροπία». Η οικολογική ισορροπία αναφέρεται σε μια κατάσταση στην οποία, έχοντας κίνηση και δυναμισμό, το σύνολο παραμένει σε τάξη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τις οικολογικές κοινότητες. Είναι χώροι γεμάτοι ζωή και βιολογική δραστηριότητα, αλλά χάρη στο γεγονός ότι όλα τα είδη ενεργούν σε ισορροπία μεταξύ τους και με τον βιότοπο που υποστηρίζει ολόκληρη τη δομή, δεν αναπτύσσονται με αυτοκαταστροφικό ή επεμβατικό τρόπο. Αυτό επιτρέπει μια συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία εγγυάται τον βιολογικό πλούτο και την επιτυχία όλων των ειδών που ενσωματώνονται στην οικολογική κοινότητα, χωρίς η ατομική τους δραστηριότητα να οδηγεί στην καταστροφή άλλων ειδών.

Πώς μπορούν να διατηρηθούν οι οικολογικές κοινότητες

Φυσικά, το είδος που προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά στις οικολογικές κοινότητες είναι οι άνθρωποι, καθώς η δραστηριότητά τους τείνει να αποσταθεροποιεί την ισορροπία που χαρακτηρίζει αυτούς τους τύπους κοινοτήτων. Ωστόσο, εάν αλλάξει ο τρόπος σχέσης με την οικολογική κοινότητα, καθώς και η θέσπιση μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ασκούμε ως είδος, θα είμαστε σε θέση να ελαχιστοποίηση των αρνητικών ανθρώπινων επιπτώσεων στις οικολογικές κοινότητες κάθε είδους:

Αποφύγετε την υπερεκμετάλλευση

Η υπερεκμετάλλευση ορίζεται από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων πάνω από το ποσό που μπορεί να υποστηρίξει το οικοσύστημα. Η υπεύθυνη εκμετάλλευση των πόρων προστατεύει την οικολογική κοινότητα που εξαρτάται από αυτούς.

Αποφύγετε τον συνωστισμό

Με μια βαθύτερη έννοια, οποιαδήποτε υπερεκμετάλλευση έχει συνήθως ένα υπόβαθρο υπερπληθυσμού και, σε αυτό, ο άνθρωπος είναι ειδικός. Είναι σημαντικό να υποθέσουμε ότι οι φυσικοί πόροι οποιουδήποτε οικοσυστήματος είναι περιορισμένοι και, κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να αποφευχθούν καταστάσεις υπερπληθυσμού που, αναγκαστικά, θα οδηγήσουν σε εξάντληση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Αποφύγετε την εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών

Κάθε οικολογική κοινότητα έχει σχηματιστεί από χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια, χρόνια εξέλιξης που οδήγησαν στην τρέχουσα ισορροπία. Η εισαγωγή νέων βιολογικών παραγόντων (μικρόβια, φυτά, ζώα κ.λπ.) τείνει να αποσταθεροποιήσει οποιαδήποτε οικολογική κοινότητα, επομένως είναι σημαντικό να αποφευχθεί η εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών σε άλλες οικολογικές κοινότητες.

Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών υψηλής βιολογικής αξίας

Δεν είναι όλες οι οικολογικές κοινότητες ίδιες. Αυτά που έχουν μεγαλύτερο αριθμό ειδών θεωρούνται πιο σημαντικά από αυτά που έχουν λιγότερα, καθώς και αυτά που έχουν αυτόχθονα είδη που δεν βρίσκονται αλλού. Αυτές οι κοινότητες απαιτούν μεγαλύτερη προστασία από εκείνες στις οποίες ο βιολογικός πλούτος δεν είναι τόσο ιδιαίτερος και ιδιαίτερος. Έτσι, ο καλύτερος τρόπος προστασίας αυτών των βιολογικών κοινοτήτων είναι η απομόνωσή τους από ορισμένες ανθρώπινες ενέργειες, κάτι που επιτυγχάνεται με τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Οικολογική κοινότητα: ορισμός και χαρακτηριστικά, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Κοινωνία και πολιτισμός μας.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day