Ποιες είναι οι κύριες Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας στο Μεξικό

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Υπάρχουν πολλοί τύποι ενέργειας και, μεταξύ όλων αυτών, οι εναλλακτικές ενέργειες ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι αυτές που αναπτύσσονται περισσότερο στο Μεξικό. Όχι μάταια, είναι μια χώρα που έχει γεωγραφία και φυσικές συνθήκες χωρίς ίδιες όσον αφορά την εναλλακτική παραγωγή ενέργειας. Αυτό, μαζί με τη μεγάλη διαφοροποίηση των τύπων ενέργειας και των τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιείται, καθιστά την αμερικανική χώρα στην πρώτη γραμμή του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως.

Αν θέλεις να μάθεις ποιες είναι οι κύριες πηγές εναλλακτικής ενέργειας στο Μεξικό Συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο του Green Ecologist και μάθετε.

Ορισμός πηγών ενέργειας

Μία από τις πρώτες πτυχές που πρέπει να είμαστε σαφείς όταν μιλάμε Πηγές ενέργειας είναι να ορίσουμε τι είναι. Ως πηγές ενέργειας νοούνται τα φαινόμενα (φυσικά ή χημικά) που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή έργου. Δηλαδή, εκείνα τα φαινόμενα που μπορούν να μετασχηματιστούν για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που απαιτεί δύναμη ή ικανότητα για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να μιλήσει για αιολική ενέργεια κατά τη χρήση του φαινόμενο ανέμου για να δημιουργήσετε πάρτε ηλεκτρική ενέργεια (φυσικό φαινόμενο), ή ενέργεια ξύλου από καίνε ξύλα για να αποκτήσετε την κίνηση μιας ατμομηχανής (χημικό φαινόμενο), ή της ηλιακής ενέργειας κατά την απόκτηση ηλιακή ενέργεια, και ούτω καθεξής.

Σε αυτό το άλλο άρθρο θα μιλήσουμε για ποιες είναι οι πιο χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας στον κόσμο, με περισσότερα παραδείγματα.

Τύποι πηγών ενέργειας

ο οι πηγές ενέργειας μπορούν να ταξινομηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Μερικά από τα πιο κοινά είναι τα ακόλουθα:

Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές ενέργειας

Αυτή η ταξινόμηση αναφέρεται στο εάν είναι μια πηγή ενέργειας που λαμβάνεται απευθείας από τη φύση ή αν παράγεται από μια μορφή ενέργειας που έχει ήδη μεταμορφωθεί από τον άνθρωπο. Ένα παράδειγμα τύπων πρωτογενούς ενέργειας θα ήταν ο άνεμος, ενώ ένα παράδειγμα τύπων δευτερογενούς ενέργειας θα ήταν η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον εν λόγω άνεμο.

Ποιες είναι οι ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αυτό το άλλο προσόν αναφέρεται στο εάν είναι μορφές ενέργειας που μπορούν να εξαντληθούν με τη χρήση τους ή εάν η συνεχής ανανέωσή τους τις καθιστά ουσιαστικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας. Μερικά παραδείγματα μη ανανεώσιμης ενέργειας θα ήταν το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, ενώ ορισμένα παραδείγματα ανανεώσιμης ενέργειας θα ήταν η ηλιακή ενέργεια ή η υδροηλεκτρική ενέργεια.

Μάθετε περισσότερα για τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτό το άλλο άρθρο του Green Ecologist.

Καθαρές και ακάθαρτες πηγές ενέργειας

Αυτός ο άλλος χαρακτηρισμός των μορφών ενέργειας αναφέρεται στο εάν παράγουν απόβλητα που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον ή όχι. Οι περισσότερες από τις καθαρές ή πράσινες ενέργειες αντιστοιχούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες, επομένως είναι σημαντικό να διευκρινιστούν αυτές οι διαφορές. Μερικά παραδείγματα καθαρής ενέργειας θα μπορούσαν να είναι η υδροηλεκτρική ή η αιολική ενέργεια. Ενώ ορισμένα παραδείγματα μη καθαρών ενεργειών θα ήταν από το πετρέλαιο έως το βιοκαύσιμο, καθώς, αν και το τελευταίο είναι μια ανανεώσιμη ενέργεια, παράγει αέρια θερμοκηπίου, επομένως δεν θα μπορούσε να ταξινομηθεί πλήρως ως καθαρή ενέργεια (αν και σε σύγκριση με άλλες ακάθαρτες ενέργειες είναι αυτές που έχουν τον μικρότερο αντίκτυπο στον πλανήτη).

Κύριες πηγές εναλλακτικής ενέργειας στο Μεξικό

Το Μεξικό ξεχωρίζει για την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός του συνολικού αθροίσματος της ενέργειας που καταναλώνει. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι έχει προνομιακή γεωγραφία, ορογραφία και γεωγραφικό πλάτος από άποψη εναλλακτική παραγωγή ενέργειας σημαίνει. Υπό αυτή την έννοια, ξεχωρίζει η χρήση της υδραυλικής ενέργειας, της αιολικής ενέργειας, της γεωθερμικής ενέργειας και της ενέργειας που προέρχεται από βιομάζα και ηλιακή ενέργεια.

Υδραυλική ενέργεια

Ένα από τα ξεκάθαρα παραδείγματα εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο Μεξικό είναι το νερό, με το οποίο αποκτούμε υδραυλική ενέργεια. Θεωρείται ότι περίπου το 21% της ενέργειας που καταναλώνεται στο Μεξικό έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προέλευση από την υδροηλεκτρική ενέργεια. Το Μεξικό έχει πολλά φράγματα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων το C.H. Manuel Moreno Torres, ή το φράγμα El Cajón, μεταξύ πολλών άλλων.

Αιολική ενέργεια

Υπολογίζεται ότι το Μεξικό έχει αιολική ισχύ άνω των 1.400 MW. Διαθέτει αρκετά αιολικά πάρκα που διανέμουν την ηλεκτρική τους ενέργεια σε όλη τη χώρα και μεταξύ των οποίων αξίζει να αναφερθεί το αιολικό πάρκο La Ventosa, που αποτελείται από 104 ανεμογεννήτριες.

Γεωθερμική ενέργεια

Χάρη στην υψηλή τεκτονική του δραστηριότητα, το Μεξικό είναι μια από τις χώρες που μπορούν να λάβουν την περισσότερη ενέργεια από τη γεωλογική δραστηριότητα στο εσωτερικό του πλανήτη. Η χώρα διαθέτει τέσσερις μεγάλες εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύεται την κύρια ποσότητα γεωθερμικής ενέργειας. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι η Cerro Prieto, η οποία είναι αυτή με την υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ στο Μεξικό και η δεύτερη στον κόσμο, οι Los Azufres, Los Humeros και Las Tres Vírgenes.

Ηλιακή ενέργεια

Το δυναμικό ηλιακής ενέργειας του Μεξικού έχει την τιμή να κατατάσσεται μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο σε αναλογία με τον πληθυσμό του. Η φωτοβολταϊκή ενέργεια που λαμβάνεται από ηλιακούς συλλέκτες έχει αναπτυχθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ένα καλό παράδειγμα μπορεί να βρεθεί στο έργο Aura Solar, το οποίο έχει ικανότητα παραγωγής 82 GWh ετησίως.

Βιομάζα

Τέλος, το Μεξικό έχει επίσης υψηλές δυνατότητες όσον αφορά την απόκτηση ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Σε αυτό συμβάλλει το υψηλό ποσοστό παραγωγής αστικών απορριμμάτων, καθώς και τα γεωργικά απόβλητα. Υπολογίζεται ότι, μόνο από βιομάζα, το Μεξικό έχει την ικανότητα να παράγει περίπου 4.507 MWh ετησίως.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Ποιες είναι οι κύριες πηγές εναλλακτικής ενέργειας στο Μεξικό, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία μας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day