Πώς η τεχνολογία επηρεάζει το περιβάλλον

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Οι αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, η αύξηση του πληθυσμού, η αυξημένη ενεργειακή δαπάνη, η ανάγκη αύξησης της παραγωγής τροφίμων ή καταναλωτικών αγαθών έχουν οδηγήσει σε μεγάλες τεχνολογικές προόδους στις σημερινές κοινωνίες. Οι συνέπειες αυτού είναι μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η περιβαλλοντική ρύπανση, η κοπή δέντρων ή η αστικοποίηση της γης.

Όλοι μπορούμε να το φανταστούμε, αλλά ξέρουμε πραγματικά πώς η τεχνολογία επηρεάζει το περιβάλλον? Στο παρακάτω άρθρο του Green Ecologist θα σας το εξηγήσουμε.

Τεχνολογία και περιβάλλον

Η συντριπτική πλειονότητα των συνηθισμένων δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά μας παράγει ρύπανση, είτε ακουστική, είτε φωτεινή είτε ατμοσφαιρική, της οποίας ο τελικός υποδοχέας είναι το περιβάλλον. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια, μέσα μεταφοράς, φάρμακα, προϊόντα καθαρισμού, θέρμανση ή θέρμανση τροφίμων, παράγουμε, έστω και όχι άμεσα, ρυπογόνα απόβλητα.

Η ρύπανση ποικίλλει ανάλογα με μια σειρά παραγόντων όπως η πληθυσμιακή αύξηση, ο βαθμός αστικοποίησης, η βιομηχανική ανάπτυξη, η μηχανοποίηση της γεωργίας ή η χρήση φυσικών πόρων. Και μεταξύ όλων των τύπων της, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτή η ρύπανση προέρχεται συνήθως από μέσα μεταφοράς, βιομηχανικές εκπομπές ή εκπομπές από την πόλη ή την ύπαιθρο.

Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το περιβάλλον με πολλούς τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Αλατοποίηση, οξίνιση, συμπίεση, διάβρωση ή ερημοποίηση του εδάφους.
 • Συνεισφορά σε την αλλαγή του κλίματος και παραγωγή ρυπογόνου ομίχλης πάνω από πόλεις (νέφος).
 • Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, προκαλώντας μείωση της γενετικής μεταβλητότητας.
 • Ρύπανση και καθίζηση των υδάτων.
 • Αποψίλωση δασών.
 • Χώροι απορριμμάτων: Μερικές φορές, όσοι διαχειρίζονται τις βιομηχανίες δεν ξέρουν πώς να διαθέσουν αυτά τα απόβλητα, με αποτέλεσμα να τα πετάξουν στις φτωχότερες χώρες, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη χλωρίδα, την πανίδα και το περιβάλλον.

Μερικά στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Έχει επαληθευτεί ότι η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανική επανάσταση. Έτσι, έχει φανεί ότι η μέση συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα έχει αυξηθεί από 275 ppm πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, σε 361 ppm το 1996. Τα επίπεδα μεθανίου έχουν επίσης διπλασιαστεί τον περασμένο αιώνα, από 1,8 ppm σε 17 ppm το 1992.

Μια σημαντική πηγή διοξειδίου του άνθρακα είναι η καύση μεγάλων μαζών βλάστησης για την επέκταση των γεωργικών εκτάσεων ή η εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων για ενέργεια, αν και η κύρια πηγή διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου του αζώτου ή υδρογονανθράκων που εκπέμπονται είναι μέσα μεταφοράς. Αυτά και άλλα χλωριωμένα αέρια, εκτός από το ότι συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αυξάνουν και την τρύπα (αραίωμα) της στιβάδας του όζοντος.

Το επίπεδο του όζοντος που υπάρχει σε ηπείρους όπως η Ανταρκτική έχει ήδη φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του οι παγετώνες στον πλανήτη μας λιώνουν, προκαλώντας αλλαγές στο κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν έργα περιορισμού της θάλασσας, μεταναστεύσεις ανθρώπων ή ειδών, αλλαγές στις καλλιέργειες, τυφώνες, έντονες βροχές ή ακραίες θερμοκρασίες.

Τα οφέλη της τεχνολογίας στο περιβάλλον

Αλλά το η τεχνολογία δεν επηρεάζει μόνο αρνητικά στο περιβάλλον, αλλά και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωσή του και χρησιμοποιείται καλά μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Μερικά παραδείγματα μπορεί να είναι:

 • Ανακύκλωση: η πρόοδος της τεχνολογίας κατέστησε δυνατή την αύξηση των διαδικασιών ανακύκλωσης των απορριμμάτων που παράγονται σε διάφορες δραστηριότητες και είναι ακόμα δυνατή η καινοτομία σε αυτόν τον τομέα
 • Η τεχνολογία επιτρέπει μεγαλύτερη τεχνική και επιστημονική γνώση του περιβάλλοντος, βοηθώντας στο σχεδιασμό και τη δημιουργία αγαθών ή υπηρεσιών που ευνοούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος.
 • Ανάπτυξη νέων μορφών ενέργειας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, όπως η ηλιακή ή η αιολική ενέργεια
 • Ανάπτυξη μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούν πιο σεβαστά καύσιμα με το περιβάλλον
 • Ανάπτυξη συστημάτων που επιτρέπουν τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση χημικών αποβλήτων
 • Αναπτύσσω συστήματα ελέγχου της χρήσης ενέργειας στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας

Πολλές από αυτές τις προτάσεις δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί και διερευνηθεί, αλλά η τεχνολογία μπορεί επίσης να είναι σύμμαχος για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την καταστροφή της στιβάδας του όζοντος ή το αποτύπωμα άνθρακα.

Τέλος, καθώς θέλουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε τον πλανήτη, και όχι μόνο να προωθούμε την υπεύθυνη και επωφελής χρήση της τεχνολογίας για αυτόν, πιστεύουμε ότι αυτές οι περιβαλλοντικές φράσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσετε καλύτερα τη σημασία του και, αν θέλετε, μπορείτε να τις μοιραστείτε ώστε να συνεχίσει να μεγαλώνει.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Πώς η τεχνολογία επηρεάζει το περιβάλλον, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Οικολογικής Τεχνολογίας μας.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day