Γιατί έχει σημασία η βιοποικιλότητα - Λόγοι και περίληψη

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Βρισκόμαστε σε μια πιο κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τον πλούτο της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας. Παρά τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό, η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά απειλούμενα είδη (ζώα και φυτά), καθώς και άλλα είδη που αν συνεχίσουν το σημερινό Η δυναμική της καταστροφής των φυσικών περιβαλλόντων θα μπορούσε σύντομα να μπει στους καταλόγους των απειλούμενων ειδών.

Ένα από τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι η γενική άγνοια που συνεπάγεται η απώλεια της βιολογικής ποικιλότητας και οι τρομερές συνέπειές της για το περιβάλλον και για εμάς τους ανθρώπους. Αν θέλετε να εμβαθύνετε λίγο γιατί η βιοποικιλότητα και η φροντίδα της είναι σημαντική, συνέχισε να διαβάζεις Green Ecologist και θα σου πούμε.

Τι είναι βιοποικιλότητα ή βιολογική ποικιλότητα

Με μια γενική έννοια, η βιοποικιλότητα, που ονομάζεται επίσης βιολογική ποικιλίαΕίναι ο βιολογικός πλούτος που υπάρχει στον πλανήτη μας λόγω της μεγάλης ποικιλίας των ειδών που υπάρχουν. Με άλλα λόγια, η βιοποικιλότητα είναι το εύρος του γενετικού υλικού που συνθέτει τη βιόσφαιρα.

Υπό αυτή την έννοια, η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην «ποιότητα» του ζωή που υπάρχει στον πλανήτη μας. Για να το καταλάβουμε με ένα απλό παράδειγμα, αν σκεφτούμε ένα δάσος, μάλλον θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα παράδειγμα μεγάλης βιολογικής ποικιλότητας, αφού οι οργανισμοί που απαρτίζουν αυτό το οικοσύστημα είναι πολλοί και ποικίλοι. Ωστόσο, αν σκεφτούμε μια δενδροφυτεία που θα προορίζεται για τη βιομηχανία ξυλείας, πιθανότατα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα οικοσύστημα παρόμοιων διαστάσεων με εκείνες του κανονικού δάσους, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, τον αριθμό των ειδών που θα κατοικούν σε αυτό το οικοσύστημα θα μειωθεί πολύ παρά το γεγονός ότι η «ποσότητα» της ζωντανής ύλης μπορεί να είναι παρόμοια.

Με αυτόν τον τρόπο, το να μιλάμε για βιοποικιλότητα σημαίνει να μιλάμε για τη γενετική και βιολογική ποιότητα των οικοσυστημάτων, η οποία θα είναι καλύτερη όσο μεγαλύτερος ο γενετικός πλούτος που περιέχουν, αφού θα έχουν περισσότερα είδη.

Γιατί είναι σημαντική η βιοποικιλότητα και η φροντίδα της;

Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική επειδή περιλαμβάνει μια σειρά από εγγενείς παράγοντες:

Γενετικός πλούτος

Η βιοποικιλότητα ή βιολογική ποικιλότητα εγγυάται την ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού ειδών από γενετική άποψη. Με άλλα λόγια, η μεγαλύτερη βιοποικιλότητα συνεπάγεται περισσότερες γενετικές παραλλαγές σε ένα οικοσύστημα, κάτι που είναι θετικό για αυτό.

Η αλληλεξάρτηση των ειδών

Τα φυσικά οικοσυστήματα αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Αυτό προκαλεί τη δημιουργία σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ των ειδών που την αποτελούν (για παράδειγμα, αυτή που υπάρχει μεταξύ των μελισσών και των ανθοφόρων φυτών με γύρη). Με αυτόν τον τρόπο, η μεγαλύτερη βιοποικιλότητα επιτρέπει να εδραιωθούν περισσότερο και καλύτερα αυτές οι σχέσεις αλληλεξάρτησης ή αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ των ειδών, γεγονός που οδηγεί σε ένα ισχυρότερο και πιο συνδεδεμένο οικοσύστημα.

Ισορροπία οικοσυστήματος

Με τον ίδιο τρόπο, αυτές οι αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις των ειδών επιτρέπουν την ύπαρξη ισορροπίας εντός των οικοσυστημάτων. Αυτή η ισορροπία των οικοσυστημάτων είναι που επιτρέπει σε όλα τα είδη, και στο οικοσύστημα στο σύνολό του, να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν με θετικό τρόπο για όλα τα είδη που βρίσκονται σε αρμονία εντός του εν λόγω οικοσυστήματος.

Επιστημονικές χρήσεις

Εκτός από την πτυχή της βιολογικής ισορροπίας που συνεπάγεται η μεγαλύτερη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν από τη βιολογική ποικιλότητα. Η βιοποικιλότητα εγγυάται μεγαλύτερες δυνατότητες απόκτησης φαρμάκων και τροφίμων, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία προέρχονται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, από ορισμένα είδη φυτών που, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν ακόμη καταγραφεί από τους βοτανολόγους.

Μεγαλύτερη ομορφιά

Από την άλλη πλευρά, αν και από ανθρώπινη προοπτική, ένα οικοσύστημα με μεγαλύτερη βιοποικιλότητα είναι πιο όμορφο από ένα φτωχό σε ποικιλία ειδών, τόσο ζώων όσο και φυτών. Με αυτόν τον τρόπο, είναι μια προστιθέμενη αξία, ένας άυλος πλούτος και μια φυσική κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί. Όχι γιατί έχει «πρακτική χρήση», αλλά γιατί έχει αξία από μόνο του.

Πώς να προστατεύσετε τη βιοποικιλότητα

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προστασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας:

Αποφύγετε ενέργειες που προωθούν την εξαφάνιση των ειδών

Ακόμη και σήμερα υπάρχουν ορισμένες ενέργειες που βλάπτουν άμεσα εκείνα τα είδη που απειλούνται περισσότερο, όπως η λαθροθηρία, η κοπή πρωτογενών δασών (για παράδειγμα ο Αμαζόνιος), η κατανάλωση ελεφαντόδοντου, η κατανάλωση εξωτικών κρεάτων κ.λπ.

Ευνοϊκή δράση για την προστασία των απειλούμενων ειδών

Υπό αυτή την έννοια, μία από τις καλύτερες επιλογές είναι η συνεργασία με ΜΚΟ που εργάζονται ενεργά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των διαφόρων οικοσυστημάτων του πλανήτη μας. Ανακαλύψτε σε αυτό το άλλο άρθρο του Green Ecologist έναν Χάρτη της παγκόσμιας βιοποικιλότητας για τη διατήρηση των απειλούμενων ειδών.

Μείωση κατανάλωσης και ρύπανσης

Ένα από τα κύρια προβλήματα για τα οποία απειλείται ο πλούτος της βιοποικιλότητας είναι ο καταναλωτισμός και η ρύπανση που συνεπάγεται. Μειώνοντας την κατανάλωσή μας μειώνουμε τη ρύπανση και, κατά συνέπεια, τον αντίκτυπο που έχουν οι ανθρώπινες ενέργειες σε διάφορα οικοσυστήματα.

Κατανάλωση σε τοπικές και βιώσιμες αγορές

Με τον ίδιο τρόπο που ο καταναλωτισμός είναι επιβλαβής, εάν η κατανάλωσή μας ανακατευθυνθεί στην κατανάλωση μόνο των αναγκαίων και, ιδιαίτερα, στην κατανάλωση ό,τι μπορεί να ευνοήσει τον σεβασμό της βιοποικιλότητας, θα κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Ένα καλό παράδειγμα είναι η επιλογή βιολογικών προϊόντων και προϊόντων δίκαιου εμπορίου, που είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι η κατανάλωση που πραγματοποιούμε έχει ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η παραγωγή.

Μιλώντας με τη Δημόσια Διοίκηση

Οι δημόσιοι φορείς είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα να προστατεύουν τη βιοποικιλότητα, επειδή είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα να ορίζουν προστατευόμενες περιοχές, που είναι το καλύτερο εργαλείο για την εγγύηση της ασφάλειας της βιολογικής ποικιλότητας, τόσο της χερσαίας όσο και της υδρόβιας.

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση

Ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες είναι η δημιουργία συνειδητοποίηση της σημασίας της βιοποικιλότητας. Είναι σημαντικό να εκπαιδευτεί η κοινωνία με σεβασμό προς τη φύση, ώστε η προστασία της βιοποικιλότητας να προηγείται του οικονομικού οφέλους. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν μια κοινωνία βιώσιμη και βιώσιμη ταυτόχρονα.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Γιατί είναι σημαντική η βιοποικιλότητα;, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Βιοποικιλότητα.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day