Πώς να αξιολογήσετε την αστική βιωσιμότητα, κριτήρια και εργαλεία - Οικολόγος Πράσινος

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Αστική βιωσιμότητα και αξιολόγησή της

Η κλιματική αλλαγή έχει κερδίσει υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα. Ωστόσο, πολύ συχνά αυτό το αστέρι δεν συνοδεύεται από αποτελεσματική μετάφραση σε στόχους ή υιοθετούνται συνεπείς πολιτικές και προγράμματα για την επίτευξή τους και πολλά άλλα, αν μιλάμε για την αξιολόγηση και τους δείκτες αστική βιωσιμότητα των πόλεων. Η εύρεση έγκυρων και εύκολα κατανοητών εργαλείων για τη μέτρηση του αντίκτυπου των αστικών παρεμβάσεων στην αειφορία και των περιβαλλοντικών συνεπειών τους στην πόλη έχει γίνει σχεδόν εφιάλτης για τους σύγχρονους πολεοδόμους.

Πρέπει να αρχίσουμε να το αποφεύγουμε αυτό…

Εργαλεία αστικής αξιολόγησης

ΕΝΑ εργαλείο με το όνομα RFSC (Πρόσβαση από ΕΔΩ) γέννησε από την Ευρώπη για να αρχίσουμε να κατανοούμε τα αστικά κριτήρια που έχει η πόλη μας και τις ελλείψεις της. Είναι ένα εργαλείο καθοδήγησης για την προώθηση της βιωσιμότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις μέσω αξιολόγησης 30 στοιχείων ή βασικών σημείων με βάση τη Χάρτα της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις.

Δύο μεγάλες διαφορές σε αυτό το εργαλείο RFSC αξιολόγηση των παραδοσιακών. Το πρώτο έχει κοινό χαρακτήρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επικεντρώνεται στις πόλεις, από το οποίο προκύπτει ότι μπορούμε να συγκρίνουμε πόλεις χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα και κριτήρια. Και δεύτερον, η σύνθεση των αποτελεσμάτων με αναφορά σε άλλα εργαλεία.

Θέλουμε να δείξουμε ένα περίγραμμα των πιο γνωστών εργαλείων εδαφικής αξιολόγησης και αστικών χώρων για να έχουμε μια ευρεία προοπτική:

Κριτήρια αστικής αξιολόγησης

Το εργαλείο παρουσιάζει μια προσέγγιση με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις και κριτήρια αξιολόγησης όπου ορίστηκαν 5 κύριες διαστάσεις που αντιπροσωπεύονται με 30 στόχους (αυτοαξιολόγηση ή λίστα ελέγχου) για ένα ευρωπαϊκό όραμα για τις βιώσιμες πόλεις του αύριο. (Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο για τους δείκτες αστικής βιωσιμότητας, ένα έγγραφο PDF με πρότυπο για αξιολόγηση προσφέρεται ΕΔΩ)

Χωρική διάσταση

 • Αειφόρος ανάπτυξη πολεοδομικού σχεδιασμού και χρήσης γης.
 • Διασφάλιση της χωρικής ισότητας της αστικής γης.
 • Αύξηση και καθορισμός της ανθεκτικότητας των πόλεων. (Η έννοια της ανθεκτικότητας)
 • Διατήρηση και ενίσχυση της αρχιτεκτονικής εμφάνισης και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Προώθηση της υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας των δημόσιων χώρων και του περιβάλλοντος διαβίωσης.
 • Εναλλακτική ανάπτυξη και βιώσιμη κινητικότητα.

Διάσταση διακυβέρνησης

 • Εξασφάλιση της στρατηγικής διάστασης της επικράτειας.
 • Βιώσιμη οικονομική διαχείριση της πόλης.
 • Συνεχής διαδικασία αξιολόγησης.
 • Αυξημένη συμμετοχή στην πόλη.
 • Ενίσχυση της διακυβέρνησης.
 • Διευκολύνετε την ανάπτυξη και την επικοινωνία.

Κοινωνική διάσταση

 • Εγγύηση κοινωνικής ένταξης.
 • Διασφάλιση κοινωνικής βιωσιμότητας και ισότητας μεταξύ των γενεών.
 • Κατασκευή προσφοράς στέγης για όλους.
 • Προστασία και προώθηση της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας.
 • Βελτίωση της συνεκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Προώθηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ευκαιριών.

Οικονομική διάσταση

 • Τονώστε την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.
 • Προωθήστε την καινοτομία και τις έξυπνες πόλεις.
 • Εξασφαλίστε συνδεσιμότητα.
 • Ανάπτυξη απασχόλησης και ανθεκτική τοπική οικονομία
 • Ενθάρρυνση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης.
 • Ενθάρρυνση της συνεργασίας και των καινοτόμων οργανισμών

Περιβαλλοντική διάσταση

 • Μετριάστε την κλιματική αλλαγή.
 • Προστασία, αποκατάσταση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
 • Μειωνω την ΜΟΛΥΝΣΗ.
 • Προσαρμόστε στην κλιματική αλλαγή με πρόληψη.
 • Διαχειριστείτε τους φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο αποφεύγοντας τη σπατάλη.

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα μας δείξει ένα γραφικό και κατανοητό διάγραμμα βιωσιμότητας που θα μας χρησιμεύσει και για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των πόλεων. Ένα παράδειγμα του διαγράμματος…

Ένα δωρεάν εργαλείο που αναμφίβολα μπορεί να ωφελήσει πολλές πόλεις της χώρας μας. Απαιτούνται δύο άρθρα αναφοράς για τη συμπλήρωση των πληροφοριών.

 • Οικολογικές κατευθυντήριες γραμμές στη βιώσιμη πόλη
 • Αξιολόγηση της ανάπτυξης των συγκοινωνιών στην πόλη

Τα κριτήρια βιωσιμότητας που εφαρμόζονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό βαδίζουν σε μια λεπτή γραμμή όπου πολλές φορές «χανόμαστε» από τον κύριο στόχο και η φυγή της αστικοποίησης τον τελευταίο καιρό δεν είναι ένα ευαίσθητο θέμα που εκλαμβάνεται από τον πληθυσμό ως σοβαρό περιβαλλοντικό ή κοινωνικό πρόβλημα. , παρά τις προφανείς και επαναλαμβανόμενες υπερβολές και κερδοσκοπικές πρακτικές, πρέπει όμως να είμαστε συνειδητοποιημένοι και προετοιμασμένοι για μελλοντικές αντιξοότητες. Τόσο το σχολιασμένο εργαλείο όσο και το ακόλουθο εγχειρίδιο ΕΔΩ κριτηρίων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη βιώσιμη πόλη της βασκικής κυβέρνησης ή η έκθεση σχεδιασμού βιώσιμων πόλεων από το UN Habitat, αντιπροσωπεύουν δύο σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη της πόλης.

Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο, κοινοποιήστε το!

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day