ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: τι είναι, χαρακτηριστικά και σημασία - Περίληψη

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

ο παλαιοντολογία Είναι η επιστήμη που είναι υπεύθυνη για τη μελέτη των απολιθωμένων οργανισμών προκειμένου να γνωρίζουμε ποιο είναι το παρελθόν της ζωής στον πλανήτη μας. Αρκετοί κλάδοι προκύπτουν από αυτόν τον κλάδο: παλαιοοικολογία, παλαιοζωολογία και παλαιοβοτανική. Η Παλαιοοικολογία μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πώς ήταν τα οικοσυστήματα στο παρελθόν και ποια ήταν η εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Η έρευνα στην παλαιοοικολογία έφτασε αργά στην Ισπανία, σε σύγκριση με άλλες χώρες και την εξέλιξη άλλων επιστημών. Στην πραγματικότητα, η ένταξή του στην Ισπανική Ένωση Χερσαίων Οικολογίας (AEET) είναι ακόμη αρχική. Επομένως, είναι φυσιολογικό να μην γνωρίζετε την έννοια της παλαιοοικολογίας ή να έχετε αναρωτηθεί ποτέ, ακούγοντας το όνομά της, τι σπουδάζει η παλαιοοικολογία.

Εάν θέλετε να διευκρινίσετε τις αμφιβολίες σας και να μάθετε περισσότερα για την έννοια της παλαιοοικολογίας, συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο του Green Ecologist σχετικά με τι είναι η παλαιοοικολογία, τα χαρακτηριστικά και η σημασία της, όπου μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε παραδείγματα παλαιοοικολογίας που συνοδεύουν τις επεξηγήσεις και διευκολύνουν την κατανόηση ενός από τους πιο ενδιαφέροντες κλάδους της παλαιοντολογίας και της οικολογίας.

Τι είναι η παλαιοοικολογία και τα χαρακτηριστικά της

Σε συνέχεια της ορισμός της παλαιοοικολογίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η επιστήμη που είναι υπεύθυνη για τη μελέτη του σχέση των απολιθωμάτων με το περιβάλλον του και πώς έχει εξελιχθεί στο περασμα του χρονου. Με αυτό, είναι δυνατή η ανασυγκρότηση των περιβαλλόντων και των οικοσυστημάτων του πλανήτη μας σε όλες τις διαφορετικές γεωλογικές εποχές, που είναι και η κυριότερη. στόχος της παλαιοοικολογίας.

Αυτός ο κλάδος της παλαιοντολογίας, που ευνοεί τη μεγαλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του οικολογικού και του εξελικτικού, βασίζεται κυρίως στην ανάλυση της γύρης και των απολιθωμάτων σπορίων, δηλαδή στην παλυνολογία. Σε τι συνίσταται όμως αυτή η τεχνική; Από τις αρχές του περασμένου αιώνα, έως παλυνολογική μέθοδος, οι επιστήμονες ήταν και είναι ικανοί να εντοπίσουν και να περιγράψουν τις αλλαγές που υφίσταται η βλάστηση (πυκνότητα, ύψος, σχήμα, προσαρμογές κ.λπ.) με τις κλιματικές διακυμάνσεις (θερμοκρασία, αλατότητα, ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία κ.λπ.).

Μερικά από τα δικά του χαρακτηριστικά της παλαιοοικολογίας είναι:

 • Προσδιορίστε πρότυπα που έχουν εμφανιστεί σε όλη την ιστορία στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και στη βιοποικιλότητά τους (για παράδειγμα: σχέσεις μεταξύ μεγεθών οργανισμών και θερμοκρασίας περιβάλλοντος).
 • Διευρύνει τις γνώσεις σε σχέση με την εξερεύνηση και ανάπτυξη φυσικών πόρων.
 • Επιτρέπει τη γνώση του τρόπου ζωής και του οικοτόπου των απολιθωμάτων είτε μεμονωμένα μέσω της παλαιοαυτοοικολογίας (είδη, πληθυσμοί) είτε από κοινού μέσω της συνεκολογίας (κοινότητες).
 • Συμπληρώνει οικολογικές μελέτες, όπου ο χρόνος είναι μια διάσταση που δεν έχει διερευνηθεί σχεδόν καθόλου.

Όργανα που χρησιμοποιούνται στην παλαιοοικολογία

Με στόχο την αναδημιουργία περιβαλλόντων και οικοσυστημάτων, η παλαιοοικολογία βασίζεται συνήθως στην πραγματοποίηση στατιστικά συμπεράσματα και στο μαθηματική μοντελοποίηση. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιεί ως βάση γνώσεων δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα είδη που γνωρίζουμε επί του παρόντος και που έχουν κάποια συγγένεια με τους υπό μελέτη απολιθωμένους οργανισμούς.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση της παλυνολογικής μεθόδου, για τη μελέτη της γύρης και των σπορίων, ουσίες όπως π.χ υδροχλωρικό οξύ, υδροφθορικό οξύ και νιτρικό οξύ. Αφού προετοιμαστούν τα δείγματα, παρατηρούνται χρησιμοποιώντας οπτικό μικροσκόπιο ή ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Στην περίπτωση απολιθωμάτων χωρίς γύρη, όπως αυτά των υδρόβιων οργανισμών (όπως φύκια, βακτήρια, ζωοπλαγκτόν) που περιέχονται στο ίζημα, η χρονολόγηση γίνεται μέσω μικροσκοπικής ανάλυσης. Με αυτήν την εργαστηριακή ανάλυση, μπορούν να εντοπιστούν οργανισμοί που διαδέχονται ο ένας τον άλλον από τα παλαιότερα βαθιά επίπεδα του ιζήματος έως τα πιο τρέχοντα.

Σημασία της παλαιοοικολογίας

Εν κατακλείδι ποια είναι η σημασία της παλαιοοικολογίας λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις πτυχές:

 • Πρώτον, η παλαιοκολογία μπορεί να είναι χρήσιμη στον προσδιορισμό την αρχική προέλευση και τις ταξινομικές σχέσεις της χλωρίδας και της πανίδας κάθε γεωλογικής εποχής. Για παράδειγμα, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, το Εθνικό Μουσείο της Ερυθραίας και το IPHES (Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social) το 2009 καθιερώνει την εξελικτική γραμμή ενός προγόνου των ταυρομαχιών, συγκεκριμένα του γένους Bos, που αντιστοιχεί σε το Πλειστόκαινο.
 • Από την άλλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρελθόν καθορίζει το παρόν, η παλαιοοικολογία είναι σημαντική γιατί μας επιτρέπει να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα φυσικά συστήματα και να προβλέψουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε ορισμένες κλιματικές συνθήκες. Για παράδειγμα: μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι η επανάληψη πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων κινδύνων σε ορισμένες περιοχές. Μπορούμε να μάθουμε ποιες είναι οι κλιματικές συνθήκες που οδήγησαν στις προηγούμενες μεγάλες εξαφανίσεις και να δημιουργήσουμε σχέσεις με αυτές που πυροδοτούν την έκτη μεγάλη εξαφάνιση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Παρέχει επίσης πληροφορίες για πώς έχουν επηρεάσει οι ανθρώπινες επιπτώσεις σε όλη την ιστορία στο περιβάλλον και στη διαμόρφωση των τοπίων.
 • Καθιστά επίσης δυνατή τη διαφοροποίηση των χωροκατακτητικών ειδών και των ιθαγενών ειδών των οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, χάρη στην παλαιοοικολογία είναι γνωστό ότι το ευρωπαϊκό κάστανο (Castanea sativa) είναι αυτόχθονο φυτό της Γαλικίας αφού υπάρχουν στοιχεία για την παρουσία του που χρονολογείται από τον Τριτογενή, το Ανώτερο Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο.
 • Τέλος, οι παλαιοοικολογικές μελέτες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση και σχεδιασμό μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε για την παλαιοοικολογία, ίσως θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς έμοιαζε ο πλανήτης μας πριν από εκατομμύρια χρόνια. Εδώ σας δείχνουμε περισσότερα άρθρα του Green Ecologist σχετικά με τους τύπους απολιθωμάτων και τα χαρακτηριστικά τους, ποιο είναι το αρχαιότερο απολίθωμα στον κόσμο και γιατί εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Παλαιοοικολογία: τι είναι, χαρακτηριστικά και σημασίαΣας συνιστούμε να εισαγάγετε την κατηγορία Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία
 • Παλαιοβοτανική. Πανεπιστήμιο της Χιλής. Παλινολογία: http://www.paleobotanica.uchile.cl/palinologia.html
 • J.A. Lopez-Saez, L. Lopez Merino, C. Cugny, D. Galop. (2005). Παλαιοοικολογία υγρών περιβαλλόντων: η συμβολή των μικροαπολιθωμάτων χωρίς γύρη. Η Γη μας: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00966939/document
 • Carbonell, E. (2009). Ο κόσμος. Ο παλαιότερος ταύρος: https://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/15/sapiens/1260875001.html
 • Ramil-Rego, P., Vales, C. (Επιμ.) (2022). Χωροκατακτητικά ξένα είδη: κατάσταση και προτάσεις μετριασμού. Monographs do Ibader, Biodiversidade Series.
Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day