ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000: Τι είναι και Προστατευμένοι Χώροι

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Εικόνα: miteco.gob.es

«Ενεργοποίησε τον αληθινό σου πλούτο». Είναι το σύνθημα που επέλεξε το Δίκτυο Natura 2000 για να παρακινήσει και να εκπαιδεύσει όλο και περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο απίστευτο και αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό του έργο. Το να γίνουμε φύλακες των χώρων που γεννούν ζωή είναι μια πρόκληση που περιλαμβάνει προσπάθεια, ενθουσιασμό, πεποίθηση και μεγάλη επιθυμία να γίνει εφικτό το όνειρο του Δικτύου Natura 2000: η μακροπρόθεσμη προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που γεμίζουν ζωντάνια τα τοπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι περιοχές με τεράστιο φυσικό πλούτο, πολύπλοκα οικοσυστήματα και μοναδικά είδη έμβιων όντων, κατοικούν και συνυπάρχουν στις διάφορες περιοχές που προστατεύονται από το Δίκτυο Natura 2000.

Αν θέλετε να μάθετε για το Δίκτυο Natura 2000: τι είναι και προστατευόμενες περιοχές, μην χάσετε αυτό το ενδιαφέρον άρθρο του Green Ecologist.

Τι είναι το Δίκτυο Natura 2000

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που σχεδιάστηκε το 1992 ως α οικολογικό δίκτυο περιοχών διατήρησης της βιοποικιλότητας. Σε αυτήν, θεσπίζονται διαφορετικές Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ZEC) σύμφωνα με την Οδηγία για τους Οικοτόπους και Ζώνες Ειδικής Προστασίας Πτηνών (ZEPA).

ο στόχο του Δικτύου Natura 2000 Αποσκοπεί στη διασφάλιση της επιβίωσης, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, των διαφόρων ειδών έμβιων όντων και τύπων οικοτόπων που υπάρχουν στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στο να σταματήσει η καταστροφική απώλεια της βιοποικιλότητας που αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.

Με αυτόν τον τρόπο, το ευρωπαϊκό έργο Red Natura 2000 αποτελεί τον κύριο κινητήρα και όργανο για το διατήρηση της φύσης σε πολλές από τις χώρες που αποτελούν το Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτό, οι διάφορες περιφερειακές, κοινοτικές και κρατικές διοικήσεις κάθε ευρωπαϊκής χώρας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, επαληθεύοντας και επεκτείνοντας τις στρατηγικές και τα μέτρα διατήρησης που λαμβάνονται από το έργο του Δικτύου Natura 2000.

Στις επόμενες ενότητες θα αναλύσουμε αναλυτικά ποιες είναι οι περιοχές που προστατεύονται από τις εν λόγω στρατηγικές διατήρησης αυτού του οικολογικού δικτύου ζωνών προστασίας της βιοποικιλότητας, καθώς και μερικά ακόμη χαρακτηριστικά αυτού του απαραίτητου και σημαντικού Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό έργο.

Εικόνα: futur.org.es

Περιοχές που προστατεύονται από το Δίκτυο Natura 2000

Με περισσότερες από 27.000 προστατευόμενες περιοχές στην Ευρώπη, το Δίκτυο Natura 2000 διαδραματίζει έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους όσον αφορά διατήρηση και προστασία της φύσης, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η «Οδηγία για τους Οικοτόπους» είναι επιφορτισμένη με τον εντοπισμό αυτών των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, που θεωρούνται μέρος του περιοχές που προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται συνολικά 231 τύποι οικοτόπων. Κάθε ένα από αυτά πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά:

  • Είναι φυσικοί βιότοποι που απειλούνται από τον κίνδυνο εξαφάνισης στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η διατήρησή τους αποτελεί ειδική ευθύνη της ΕΕ.
  • Αυτά τα ενδιαιτήματα απειλούνται με εξαφάνιση στη φυσική τους εμβέλεια ή η φυσική εμβέλεια μειώνεται λόγω παλινδρόμησης ή οποιουδήποτε είδους περιορισμού.
  • Οι βιότοποι που θα αντιστοιχούν σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 πρέπει να αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μιας ή περισσότερων βιογεωγραφικών περιοχών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Αυτά τα ενδιαιτήματα μπορεί να είναι φυσικά ή ημιφυσικά, χερσαία ή υδρόβια. χαρακτηρίζεται πάντα από το μεγάλο κοινοτικό ενδιαφέρον της στην επικράτεια των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ.

Στην Ισπανία, 118 τύποι οικοτόπων (51% του συνόλου) αναγνωρίζονται επίσημα ως προστατευόμενες περιοχές από το δίκτυο Natura 2000 και αντιστοιχούν στις χερσαίες βιογεωγραφικές περιοχές των Άλπεων, του Ατλαντικού, της Μακαρονησίας και της Μεσογείου, καθώς και στις θαλάσσιες περιοχές του Ατλαντικού, Μακαρονησία. και της Μεσογείου.

Σε αυτό το άλλο άρθρο του Green Ecologist μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη σημασία των φυσικών καταφυγίων και των προστατευόμενων περιοχών.

Ευρωπαϊκή Ημέρα του Δικτύου Natura 2000: πότε γιορτάζεται και γιατί

Το 2022, το Δίκτυο Natura 2000 συμπλήρωσε 25 χρόνια από τη δημιουργία του και σε ανάμνηση της 25ης επετείου του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε τον εορτασμό της 21 Μαΐου Τι Ευρωπαϊκή Ημέρα του Δικτύου Natura 2000.

Την ημέρα αυτή, τόσο πολιτικοί, επιστημονικοί και επιχειρηματικοί φορείς, όσο και ο τοπικός πληθυσμός της Ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του Δικτύου Natura 2000, γιορτάστε τη σημασία κάθε μιας από τις χειρονομίες και τις ενέργειες που υπενθυμίζουν τη σημασία της διατήρησης αυτών των προστατευόμενων περιοχών.

Το Δίκτυο Natura 2000 δημιουργήθηκε στις 21 Μαΐου 1992, με σκοπό την επίτευξη των διαφορετικών στόχων που είχαν θεσπιστεί από τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το ίδιο έτος 1992. το έργο του Δικτύου Natura 2000 στον τομέα της διατήρηση των φυσικών οικοτόπων της άγριας πανίδας και χλωρίδας της ευρωπαϊκής επικράτειας, επέτρεψε την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των τουριστών κάθε μιας από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Δίκτυο Natura 2000: τι είναι και προστατευόμενες περιοχέςΣας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία των έργων, ενώσεων και ΜΚΟ.

Βιβλιογραφία
  • EFE Drafting Team: Green (12/12/2017) Δίκτυο Natura 2000, πολύ περισσότερο από μια ισχυρή μηχανή διατήρησης. Του Karmenu Vella. Πρακτορείο ΕΦΕ: Πράσινο.
  • Casado, R. (21/12/2017) Μια ακτινογραφία του δικτύου Natura 2000 μέσα από 50 συγγραφείς και 250 φωτογραφίες. Πρακτορείο ΕΦΕ: Πράσινο.
  • Yuste, C. (21/05/2019) Η Ισπανία συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Δικτύου Natura 2000 για έβδομη χρονιά. Πρακτορείο ΕΦΕ: Πράσινο.
  • Προστατευόμενες περιοχές Δίκτυο Natura 2000. Δ.Σ Ανδαλουσίας, Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day