Οικολογικό αποτύπωμα: εύκολος ορισμός για παιδιά

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας δραστηριότητας είναι το οικολογικό αποτύπωμα. Είναι μια παράμετρος που χρησιμοποιείται εδώ και λίγα σχετικά χρόνια και που σιγά σιγά παγιώνεται τόσο στον ακαδημαϊκό κόσμο όσο και στον γενικό πληθυσμό. Αυτή η ιδέα προέκυψε προσπαθώντας να έχουμε ένα μέτρο που, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), μπορεί να μας ενημερώσει για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Σε αυτό το άρθρο Green Ecology με τίτλο οικολογικό αποτύπωμα: εύκολος ορισμός για παιδιά, για να μάθετε τι είναι.

Ποιο είναι το οικολογικό αποτύπωμα;

Το οικολογικό αποτύπωμα μας το επιτρέπεινα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας στο περιβάλλον μας σε σύγκριση με την ικανότητα του περιβάλλοντος και έτσι να είναι σε θέση να ορίσει εάν μια δραστηριότητα είναι βιώσιμη ή όχι. Για αυτό, λαμβάνεται μια οικολογικά παραγωγική περιοχή γης, όπως μια καλλιέργεια, βοσκότοπος, δάσος ή οποιοδήποτε οικοσύστημα, που θα ήταν απαραίτητο για την παραγωγή όλων των αναζητούμενων πόρων και για την αφομοίωση των απορριμμάτων που δημιουργούνται από αυτή τη δραστηριότητα με την πάροδο του χρόνου.

Λαμβάνει επίσης υπόψη ενεργειακά ζητήματα, για παράδειγμα σε ένα δάσος προσδιορίζεται ο αριθμός των εκταρίων που χρειάζονται για να υποτεθεί το CO2 που παράγεται από την κατανάλωση ενέργειας αυτής της δραστηριότητας. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιείται, εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, …), το οικολογικό αποτύπωμα θα είναι μικρότερο από τη χρήση άλλων πηγών ενέργειας.

Στην εποχή μας, καταναλώνονται περισσότεροι πόροι και παράγονται περισσότερα απόβλητα από τη βιοχωρητικότητα του πλανήτη για την αφομοίωση τους, επομένως πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση αυτού του οικολογικού αποτυπώματος.

Σε τι μπορεί να είναι χρήσιμο το οικολογικό αποτύπωμα;

Ο πρωταρχικός στόχος είναι γνωρίζουν εάν μια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη μπορεί να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής και αφομοιώνει τα απόβλητα που δημιουργεί με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να προκαλείται ζημιά στο περιβάλλον. Ένα από τα πλεονεκτήματα του οικολογικού αποτυπώματος είναι ότι μερικές φορές καθιστά δυνατή τη λήψη συγκεκριμένων δεικτών και τη σύγκριση μεταξύ τους και με άλλα μέσα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής ζημίας.

Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, στην καθημερινή μας ζωή πραγματοποιούμε πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, ταξίδια με αεροπλάνο ή αυτοκίνητο ή κατανάλωση ενέργειας που έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον μας και το περιβάλλον πρέπει να αφομοιώσει αυτόν τον αντίκτυπο. Γι' αυτό το οικολογικό αποτύπωμα είναι τόσο σημαντικό, γιατί το περιβάλλον μας δεν είναι άπειρο και μια μέρα μπορεί να καταστραφεί.

Υπολογισμός του οικολογικού αποτυπώματος

Κατά τον προσδιορισμό του οικολογικού αποτυπώματος πρέπει λάβετε υπόψη ορισμένους παράγοντες Τι:

  • Ανάπτυξη του πληθυσμού.
  • Η γόνιμη επιφάνεια του εδάφους.
  • Αποψίλωση των δασών.
  • Η εξάντληση των πόρων.
  • Αυξημένη κατανάλωση.

ο Το οικολογικό αποτύπωμα υπολογίζεται έτσι:

  1. Το μέγεθος της μελέτης υπολογίζεται: εάν πρόκειται να μελετηθεί το οικολογικό αποτύπωμα ενός ατόμου, μιας οικογένειας, μιας πόλης ή μιας χώρας.
  2. Υπολογίζεται πόση ενέργεια, τρόφιμα, πρώτες ύλες και γη θα καταναλώσει αυτός ο πληθυσμός στη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί. Η έκταση της γης είναι δύσκολο να υπολογιστεί, επομένως χρησιμοποιούνται τυποποιημένοι πίνακες.
  3. Προστίθενται όλες οι επιφάνειες και το αποτέλεσμα διαιρείται με το σύνολο του επιλεγμένου πληθυσμού.

Κατά τη διεξαγωγή της ανάλυσης, φαίνεται ότι οι κάτοικοι ορισμένων χωρών έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια για να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό αντιστοιχεί σε χώρες με μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και σε μελλοντικές γενιές. Αυτό συμβαίνει επειδή οικειοποιούνται γη εκτός της επικράτειάς τους ή που ανήκουν σε μελλοντικές γενιές.

Η πραγματικότητα των αναλύσεων είναι ότι το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα του πλανήτη υπερβαίνει την ικανότητα αφομοίωσης κατά 30%. Αυτό μας προειδοποιεί για τον επιταχυνόμενο ρυθμό κατανάλωσης των πόρων και την κατανομή τους, επομένως είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη μείωσή του.

Οικολογικό αποτύπωμα στην Ισπανία

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, το Το οικολογικό αποτύπωμα στην Ισπανία υπερβαίνει τη βιοδυναμική της κατά 2,6%. Αυτό σημαίνει ότι για να διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο και τον σημερινό πληθυσμό, θα χρειαζόμασταν περίπου τρεις Ισπανία. Οι αναλύσεις δείχνουν επίσης ότι σε περίπου δεκαπέντε χρόνια το οικολογικό μας έλλειμμα αυξήθηκε κατά 50% και η τάση συνεχίζει να αυξάνεται.

Στην Ισπανία, για παράδειγμα, κάθε άτομο καταναλώνει το ισοδύναμο των 3,8 εκταρίων όταν η φέρουσα ικανότητα της επικράτειάς μας είναι 1,4. Δηλαδή υπάρχει έλλειμμα 2,4 στρεμμάτων ή ο καθένας δανείζεται 24.000 μ.2 γης από άλλες χώρες.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Οικολογικό αποτύπωμα: εύκολος ορισμός για παιδιάΣας συνιστούμε να εισαγάγετε την κατηγορία Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day