Τι είναι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Ορισμός και Περίληψη

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Αναρωτιέστε τι ακριβώς είναι η περιβαλλοντική νομοθεσία; Γνωρίζατε ότι δεν είναι το ίδιο με το Οικολογικό Δίκαιο και ότι είναι ένας από τους πιο σύνθετους νομικούς κλάδους που υπάρχουν;

Εάν ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε σε βάθος αυτό το είδος δικαιώματος, μη διστάσετε να συνεχίσετε να διαβάζετε αυτό το άρθρο του Ecologist Verde στο οποίο εξηγούμε τι είναι η περιβαλλοντική νομοθεσία με έναν απλό ορισμό και σας προσφέρουμε μια πρακτική περίληψη για το θέμα, ώστε να μπορέσετε να αρχίσετε να εμβαθύνετε σε αυτόν τον περίπλοκο νομικό κλάδο που σχετίζεται με τη φύση ή το περιβάλλον.

Τι είναι το Περιβαλλοντικό Δίκαιο - απλός ορισμός

Ως εισαγωγή στο θέμα για τον απλό πολίτη, εδώ εξηγούμε τι είναι η περιβαλλοντική νομοθεσία με έναν απλό ορισμό. Σε γενικές γραμμές, η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι:

"ΚΑΙτο σύνολο των νομικών κανόνων που ρυθμίζει τις ανθρώπινες δραστηριότητες Προστατεύω το περιβάλλον ή φύση".

Ωστόσο, αυτό κλάδο του δικαίου Αυτό, που εξηγείται με αυτά τα λόγια, μπορεί να φαίνεται σαν ένας αρκετά απλός νόμος, αποδεικνύεται ότι είναι ένας από τους πιο σύνθετους νομικούς κλάδους που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το άλλο άρθρο του Green Ecologist σας δείχνουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Περιβαλλοντικού και του Οικολογικού Νόμου.

Περιβαλλοντικό Δίκαιο: περίληψη

Σε σύγκριση με άλλους κλάδους δικαίου, μπορεί να ειπωθεί ότι το περιβαλλοντικό δίκαιο είναι ένας από τους πιο συγκεκριμένους, διότι ασχολείται με έναν περιορισμένο κλάδο της νομικής πραγματικότητας, όντας αυτός που είναι αρμόδιος για τη θέσπιση νόμων και τον έλεγχο του περιβάλλοντος, με κύριο στόχο την διατήρηση και διατήρηση από τα ίδια. Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νομοθεσία για περιβαλλοντικά θέματα με πολυτομεακό χαρακτήρα και με σημαντική τεχνική συνιστώσα, που ενσωματώνει τόσο τον νομικό όσο και τον επιστημονικό κλάδο, αποτελώντας σημείο σύνδεσης μεταξύ τους, με κοινό στόχο την επίτευξη της καταλληλότερης λύσης. για κάθε περίπτωση, ώστε η προστασία αυτή να είναι αποτελεσματική ως προς τη νομική της αποτελεσματικότητα. Ως συνέπεια αυτού, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν συνδυασμό νομικών κανόνων, τόσο του παρελθόντος όσο και του σημερινού, αφού πρέπει να φύγει ενημέρωση σύμφωνα με την περιβαλλοντική πραγματικότητα στο οποίο βρισκόμαστε, το οποίο είναι αποτέλεσμα της περιστασιακής ανάγκης για επείγουσα επίλυση αναγκών που απαιτούν άμεση ρύθμιση.

Η πολυπλοκότητα που αντιπροσωπεύει το περιβαλλοντικό δίκαιο έχει ήδη εκφραστεί από το Συνταγματικό μας Δικαστήριο, συγκεκριμένα στην Καταδίκη 102/1995 της 26ης Ιουνίου 1995, που υποστηρίζει ότι:

Το περιβάλλον δεν μπορεί να περιοριστεί στο απλό άθροισμα ή αντιπαράθεση των φυσικών πόρων και της φυσικής τους βάσης, αλλά μάλλον είναι το πολύπλοκο δίκτυο των σχέσεων όλων εκείνων των στοιχείων που, από μόνα τους, έχουν τη δική τους προηγούμενη ύπαρξη, αλλά η διασύνδεσή τους προικίζει με ένα υπερβατικό νόημα, πέρα από το άτομο του καθενός»

Το περιβαλλοντικό δίκαιο είναι ένας βαθιά διεθνοποιημένος νόμος, αυτό οφείλεται στην παγκόσμια διάσταση που έχει το ίδιο το περιβάλλον, επομένως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πόρους των οποίων η διατήρηση απαιτεί διεθνή δράση, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό χωρίς συναινετική ρύθμιση, επιδίωξη κοινής δράσης, που κάθε κράτος αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης του.

Ως άμεση συνέπεια αυτής της διεθνικότητας, αντιμετωπίζουμε ένα πολυτομεακή νομοθεσία και ένα υψηλής τεχνικής συνιστώσα όπου διακρίνονται πολλά ρυθμιστικά επίπεδα, τα οποία διενεργούνται από τις διάφορες δημόσιες διοικήσεις, δεδομένου ότι αυτές είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση των δημοσίων συμφερόντων, έχοντας για το σκοπό αυτό διαφορετικά μέσα παρέμβασης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος Είναι περίπου, μερικά από αυτά τα όργανα δημιουργούν διαφορετικά περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς, βρίσκοντας έτσι ρυθμίσεις σε διεθνές, κοινοτικό, κρατικό, περιφερειακό, ακόμη και δημοτικό επίπεδο, ενσωματώνοντας θέματα όπως:

  • Προστασία της υγείας, η σχέση μεταξύ των δύο είναι εμφανής, ειδικά για την αντιμετώπιση επιδημιών και ασθενειών που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα κακής περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Προστασία περιουσίας, ρυθμίζοντας, μεταξύ άλλων παραγόντων, ακουστικές ή άλλες εκπομπές που οι άνθρωποι δεν έχουν καθήκον να φέρουν.
  • Τεχνικές αγοράς, σχετικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να τοποθετηθούν ή ακόμα και να παρέμβουν σε μια συγκεκριμένη αγορά. μεταξύ άλλων.

Επομένως, ο την προστασία του περιβάλλοντος έχει καταλήξει να γίνει ένα από τα κλειδιά για τη διασφάλιση της κοινωνικής ανάπτυξης, προσπαθώντας να προστατεύσει ένα κοινό καλό, το οποίο έχει γίνει κοινωνικό αίτημα, καθώς είναι στενά συνδεδεμένο με την υγεία και την ποιότητα ζωής, ενώ το περιβάλλον είναι κοινός παρονομαστής σε πολιτικές που αρχικά μια ματιά μπορεί να φαίνεται ξένη σε αυτή την προστασία του περιβάλλοντος.

Κανονισμοί Περιβαλλοντικού Δικαίου - περίληψη

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις που δημιουργούνται από τις διάφορες διοικήσεις, περιφέρονται γύρω από τον χαρακτήρα του «κοινού καλού» που κατέχει το περιβάλλον, έχοντας ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από προληπτικό σκοπό, επιδιώκοντας έτσι αποφύγετε την περιβαλλοντική ζημιά, πριν από την επακόλουθη αποκατάστασή του. Με τη σειρά του, α κυρώσεων από τη διοίκηση για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά την ευθύνη κυρώσεων, διαπιστώνουμε ότι το ισπανικό νομικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45.3 του Ισπανικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει επίσης ποινική ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν σε φυσικούς πόρους, πανίδα και χλωρίδα, μεταξύ άλλων.

Σχετικά με το προαναφερθέν άρθρο 45 του Ισπανικού Συντάγματος, ορίζει ότι:

  1. «Καθένας έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη του ατόμου, καθώς και το καθήκον να το διαφυλάσσει.
  2. Οι δημόσιες εξουσίες διασφαλίζουν την ορθολογική χρήση όλων των φυσικών πόρων, για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής και την υπεράσπιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στηριζόμενες στην απαραίτητη συλλογική αλληλεγγύη.
  3. Για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, με τους όρους που ορίζει ο νόμος, θα θεσπιστούν ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις, καθώς και υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε».

Επομένως, το εν λόγω άρθρο διαμορφώνει το περιβάλλον ως αγαθό του οποίου η απόλαυση είναι δικαίωμα κάθε πολίτη και τόσο αυτές όσο και οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να το διαφυλάξουν. Εξαιτίας αυτού, ο καθένας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τις διοικήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εγγύηση της προστασίας του περιβάλλοντος, προβλέποντας αυτή τη δημόσια συμμετοχή και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Για να ολοκληρώσουμε, θέλουμε να σας προσφέρουμε αυτό το άλλο άρθρο στο οποίο μιλάμε σε βάθος για τη Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, τη σημασία και τα μέτρα του.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Τι είναι το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Κοινωνία και πολιτισμός μας.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day