Παγκόσμιος υπερπληθυσμός: αιτίες, συνέπειες και λύσεις

Βοηθήστε την ανάπτυξη του ιστότοπου, μοιράζοντας το άρθρο με φίλους!

Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή είναι, και θα συνεχίσουν να είναι για πολλές δεκαετίες, τα δύο μεγάλα προβλήματα του 21ου αιώνα. Ωστόσο, παρόλο που οι αιτίες αυτών των προβλημάτων συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και, ειδικότερα, με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο, υπάρχει ένα στοιχείο που είναι σαφώς συντονισμένο με αυτό το πρόβλημα: ο παγκόσμιος υπερπληθυσμός . Ο υπερπληθυσμός οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση φυσικών πόρων, η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί επίσης σε περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων. Αν μάλιστα δεν καταφέρουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το Ο παγκόσμιος υπερπληθυσμός, οι αιτίες, οι συνέπειες και οι λύσεις του, θα αντιμετωπίσουμε την καταστροφή της ζωής στη Γη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Αν θέλετε να μπείτε λίγο βαθύτερα στο θέμα, συνεχίστε να διαβάζετε Πράσινη Οικολογία και θα σας πούμε για αυτό.

Αιτίες παγκόσμιου υπερπληθυσμού

Αν και η μελέτη του πληθυσμού προέρχεται από την αρχαιότητα, θα μπορούσε να εξεταστεί Τόμας Μάλθους (1766-1834) ως ο πρώτος στοχαστής που έθεσε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Ο ίδιος ο Malthus είχε ήδη διαπιστώσει στην εποχή του ότι, λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, το Η Γη θα μπορούσε να φιλοξενήσει μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Οτιδήποτε πέρα από αυτά τα όρια θα οδηγούσε σε σπανιότητα φυσικών πόρων και, κατά συνέπεια, σε κοινωνικές συγκρούσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρώτη έμμεση αιτία πίσω από τον υπερπληθυσμό θα ήταν το ίδιο το πεπερασμένο των διαθέσιμων φυσικών πόρων, είτε πρόκειται για νερό, τροφή, ενέργεια ή απλώς χώρο για να ζεις. Αν δεν ήταν περιορισμένοι οι πόροι, δεν θα υπήρχε πρόβλημα με τον πληθυσμό να αυξάνεται άπειρα. Ωστόσο, με περιορισμένο αριθμό πόρων, είναι δυνατόν να μιλήσουμε υπερπληθυσμός όταν ξεπεραστεί ο αριθμός των ατόμων (σε αυτή την περίπτωση των ανθρώπων) που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας με διαθέσιμους πόρους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους πόρους των μελλοντικών γενεών και την κυκλική ανάκτηση αυτών των πόρων.

Κατά συνέπεια, μια άλλη αιτία υπερπληθυσμού θα ήταν η αύξηση του πληθυσμού. Καθώς υπάρχουν περισσότερα ανθρώπινα όντα, οι πόροι που καταναλώνονται είναι περισσότεροι και επομένως αυτό κάνει να μπορούμε να μιλάμε για υπερπληθυσμό ξεπερνώντας την κατανάλωση πόρων που επιτρέπουν την υπεύθυνη κατανάλωση. Όσον αφορά τα αίτια αυτής της αύξησης του πληθυσμού, θα πρέπει να μιλήσουμε για πολλαπλά αιτιακά στοιχεία. Από διάφορες αιτίες δηλαδή. Με αυτή την έννοια, αιτίες του παγκόσμιου υπερπληθυσμού θα μπορούσαν να είναι:

  • Βελτιώσεις στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, που οδηγεί σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής και μείωση της βρεφικής θνησιμότητας.
  • Τεχνολογικές βελτιώσεις, που επιτρέπουν την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των τροφίμων.
  • Στις αστικές συγκεντρώσεις, περισσότερο από το 50% της ανθρωπότητας ζει στις πόλεις.

Υπερπληθυσμός: συνέπειες

Καταστροφή φυσικών πόρων

Οι συνέπειες του παγκόσμιου υπερπληθυσμού είναι ποικίλες. Πρώτα απ 'όλα, αξίζει να αναφέρουμε το επιταχυνόμενη καταστροφή των φυσικών πόρων διαθέσιμων και, κυρίως, της κατανάλωσης πόρων που δεν επιτρέπουν την κυκλική τους ανάκαμψη. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι «καταναλώνουμε τους φυσικούς πόρους των μελλοντικών γενεών». Με άλλα λόγια, καταναλώνουμε περισσότερα από όσα μπορεί να παράγει η Γη, και αυτό συνεπάγεται την καταστροφή των φυσικών μέσων παραγωγής πόρων.

Καταστροφή οικοσυστημάτων

Μια άλλη άμεση συνέπεια του παγκόσμιου υπερπληθυσμού, και αυτό είναι σε σχέση με αυτό υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, είναι η καταστροφή των οικοσυστημάτων και των μέσων παραγωγής αυτών των πόρων. Με την κατάχρηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, καταλήγουμε να τους καταστρέφουμε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά στο μέλλον. Ένα καλό παράδειγμα μπορεί να φανεί στην καταχρηστική χρήση του νερού από τους υδροφόρους ορίζοντες. Λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αυτού του νερού από τους υδροφόρους ορίζοντες, ξηραίνονται και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν πλέον να συγκρατήσουν νέο νερό από τις βροχοπτώσεις. Κατά συνέπεια, ένας φυσικός πόρος όπως το νερό από τον υπό εξέταση υδροφόρο ορίζοντα, και που αν είχε καταναλωθεί υπεύθυνα θα μπορούσε να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, καταστρέφεται ανεπανόρθωτα, καταστρέφοντας έτσι όχι μόνο τους φυσικούς πόρους που υπάρχουν, αλλά και επίσης τα μελλοντικά. Αυτό συμβαίνει επίσης με τα εδάφη, τα οικοσυστήματα ή τους ενεργειακούς πόρους.

Υπερπληθυσμοί: λύσεις

Οι λύσεις για τον παγκόσμιο υπερπληθυσμό μπορούν να προσεγγιστούν από τρεις βασικές προοπτικές, θα τις εξηγήσουμε παρακάτω:

Μείωση πληθυσμού

Από τη μία πλευρά, μια απλή λύση μπορεί να δοθεί με τη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που καταναλώνουν φυσικούς πόρους. Αυτό είναι το πιο περίπλοκο από όλα αυτά, αφού απαιτεί το πέρασμα του χρόνου και το φυσικό άλμα γενεών που μπορεί να επιτρέψει τη μείωση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η πιθανή λύση φαίνεται απίθανη, και όλοι οι δείκτες επιβεβαιώνουν ότι, τις επόμενες δεκαετίες, ο παγκόσμιος υπερπληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ωστόσο, μια πιθανή στρατηγική που εμπνέεται από αυτή την πρόταση θα ήταν να εγκαταλείψουμε την απόκτηση παιδιών και, στην περίπτωση απόκτησής τους, να επιλέξουμε την υιοθεσία αντί για την αναπαραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατανάλωση φυσικών πόρων, αφού δεν θα αυξανόταν ο πληθυσμός, αλλά ο υπάρχων πληθυσμός θα μετακινούνταν, κάτι που δεν θα αύξανε τη δημογραφική πίεση στον πλανήτη.

Καταναλώστε λιγότερους φυσικούς πόρους

Από την άλλη πλευρά, μια άλλη από τις βασικές προοπτικές για την επίλυση των προβλημάτων του παγκόσμιου υπερπληθυσμού θα ήταν η μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Αυτό είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές και εύκολες λύσεις να παίξει στη σύντομη βολή. Στην πραγματικότητα, το όριο των φυσικών πόρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ρυθμό κατανάλωσης που λαμβάνει χώρα. Για να μας δώσουμε μια ιδέα, κατά μέσο όρο, ένας πολίτης της Βόρειας Αμερικής ή της Ευρώπης καταναλώνει τριάντα φορές από ό,τι ένας πολίτης που ζει σε μια αφρικανική χώρα. Αυτό σημαίνει ότι, για κάθε δυτικό πολίτη, ο πλανήτης θα μπορούσε να υποστηρίξει τριάντα πολίτες αφρικανικών χωρών. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας τις καταναλωτικές μας συνήθειες, Μπορούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις του παγκόσμιου υπερπληθυσμού. Κάτι τόσο απλό όπως η διανομή με το δικό σας όχημα για ποδήλατα ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η επιλογή μιας φυτικής διατροφής ή η μείωση του αριθμού των ρούχων που αγοράζουμε, επιτρέπουν στον πλανήτη να έχει μεγαλύτερο εύρος αντοχής στον χρόνο διαχείρισης του παγκόσμιου υπερπληθυσμός.

Πιο αποτελεσματική παραγωγή

Τέλος, η άλλη βασική προοπτική που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την παροχή λύσεων για τον παγκόσμιο υπερπληθυσμό είναι μέσω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η αποδοτικότητα είναι η σχέση μεταξύ των πόρων ή της ενέργειας που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας και του κόστους αυτής της ενέργειας και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Με άλλα λόγια, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας είναι πάρτε περισσότερα για λιγότερο. Ένα παράδειγμα αποτελεσματικότητας μπορεί να βρεθεί για παράδειγμα σε υδρονικές καλλιέργειες. Αυτές οι καλλιέργειες δεν απαιτούν έδαφος για να αναπτυχθούν, καθώς τα φυτά αναπτύσσονται σε δοχεία με νερό. Αυτό καθιστά δυνατή την απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας εδάφους, καθώς και την απαλλαγή από τη χρήση φυτοφαρμάκων, καθώς οι υδροπονικές καλλιέργειες καλλιεργούνται σε καλλιεργούμενα περιβάλλοντα. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνονται οι ανάγκες σε φυσικούς πόρους για να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα, γεγονός που επιτρέπει, ταυτόχρονα, να μειώσει επίσης την πίεση που ασκείται στον πλανήτη. Ωστόσο, για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν διαδικασίες Ε&Α (Έρευνα και Ανάπτυξη), οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που αργότερα θα έχουν εφαρμογές στους διάφορους τομείς που επηρεάζουν την ευημερία του πλανήτης. Με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα πεδίο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο όσον αφορά την παροχή λύσεων στον παγκόσμιο υπερπληθυσμό, αν και απαιτεί περισσότερο χρόνο από λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση βραχυπρόθεσμα. Στο παρακάτω άρθρο του Green Ecologist θα μιλήσουμε για την υδροπονία, μια πιο οικολογική και βιώσιμη γεωργία.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα άρθρα παρόμοια με Παγκόσμιος υπερπληθυσμός: αιτίες, συνέπειες και λύσεις, σας συνιστούμε να εισέλθετε στην κατηγορία Παγκοσμιοποίηση.

Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τόπου, μοιράζονται τη σελίδα με τους φίλους σας
Η σελίδα αυτή σε άλλες γλώσσες:
Night
Day